Η ELVIAL, παρούσα για μία ακόμη φορά με τη διακεκριμένη χορηγία της στηρίζει και συμβάλλει σε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός του κλάδου.

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών της Ομοσπονδίας με σύνθημα “Το Μέλλον ανήκει στους Κατασκευαστές” θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή έως και Κυριακή 27-29 Μαϊου 2022, στο Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον Κατασκευαστών και Επαγγελματιών του Κλάδου γενικότερα, ευελπιστώντας ότι και αυτή η διοργάνωση θα αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία για ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο για τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELVIAL, από την δημιουργία της μέχρι και σήμερα συνεχίζει με σύνεση και χαμηλούς τόνους, με Οργάνωση, προγραμματισμό και απόλυτη προσήλωση στους στόχους της, την κατακόρυφη ανέλιξη της στις σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας.

Με απόλυτα επιτυχημένες επενδυτικές επιλογές διαρκούς επενδυτικού πλάνου εξελίσσεται και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής για την ολιστική ικανοποίηση των αυστηρότερων προδια- γραφών όλων τα προϊόντα που παράγει και για τα οποία πλέον επιλέγεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές υψηλού κύρους, αλλά και ανά τον κόσμο γενικότερα. Πάντα όμως η Ελληνική αγορά αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ELVIAL, η οποία άλλωστε είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία με όλες τις επενδύσεις της στην Ελλάδα.

Με τη νέα στρατηγική επένδυση στον Ασπρόπυργο, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι συνεργάτες της για πάνω από 30 χρόνια. Σκοπός της εταιρείας πέραν της μεγαλύτερης και τελευταίας τεχνολογίας Ρομποτικής αποθήκης για την άμεση παράδοση όλων των προϊόντων, είναι να δημιουργήσει ένα διαδραστικό κέντρο Αλουμινίου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και διαλόγου με το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και τη σφαιρική εξυπηρέτηση των αυνεργατών της στην Κεντρική, Νότια και Νησιωτική Ελλάδα.

Η ELVIAL συνεχίζει δημιουργικά με ένα σύγχρονο πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης με υψηλό αίσθημα Κοινωνικής Εταιρικής ευθύνης και θα υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που έχει στόχο την πρόοδο και την εξέλιξη των κατασκευών.