Ένας ανταγωνιστικός και κορυφαίος κλάδος στην Ελλάδα και Ευρώπη
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής το 1ο εξάμηνο 2019, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. ‘Έτσι ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα  γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας,  ως:
• Ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 952 εκατ.€ αξία εξαγωγών, μετά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων,  παρουσιάζοντας αύξηση 2 % σε σχέση με την αντίστοιχη  περίοδο 2018 (οι εξαγωγές τις πρώτης και δεύτερης μεταποίησης το  1ο εξάμηνο 2019 έφτασαν τα 762 εκατ. €)και
• Ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο 412 εκατ.€, σημειώνοντας  εντυπωσιακή αύξηση 30% σε σχέση με  την αντίστοιχη  περίοδο 2018. Αυτό καταγράφει την υψηλή προστιθέμενη αξία του κλάδου από τα πολλαπλά στάδια μεταποίησης που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα για τον κλάδο της διέλασης (τα προφίλ αλουμινίου για τις οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις) οι πωλήσεις προϊόντων  το 1οεξάμηνο 2019 σημείωσαν αύξηση πάνω από 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε πάνω από το 28% των πωλήσεων σημειώνοντας  αύξηση μεγαλύτερη  από 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο  2018, ενώ οι εξαγωγές  απορρόφησαν σχεδόν  το  72% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 13% περίπου.
Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή  τόσο στην εγχώρια αγορά (80%) όσο και στις εξαγωγές (40%) αξιοποιώντας τα  διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου για πόρτες/παράθυρα των Ελληνικών εταιρειών.
Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκ.  το 2009 τριπλασιάστηκαν στα €1,9 δις το 2018 με σταθερή αύξηση  κάθε χρόνο.

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου είναι ένας ανταγωνιστικός κια κορυφαίος κλάδος στις διεθνείς αγορές. Με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ κατέχει στην Ευρώπη την:
• 1η θέση σε παραγωγή και αποθέματα βωξίτη
• 4η θέση σε παραγωγή Αλουμινάς
• 6η θέση σε παραγωγή πρώτης μεταποίησης (έλαση και διελαση)
• 7η θέση σε παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου

Επίσης είναι 9 φορές πιο εξαγωγικός κλάδος σε σχέση με τον αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ28.
Ο συνολικός κλάδος αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου.  Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2,5 δις € και παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας.
Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη της εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και τη μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. Η Ε.Ε.Α., πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, σκοπό έχει την προβολή και την προώθηση της χρήσης των προϊόντων αλουμινίου, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.
Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με τους Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς, εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και υποστηρίζει τεκμηριωμένα τις θέσεις των μελών της.
Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην ΕΕΑ –ΑΜΚΕ  που είναι  διαπιστευμένος  Φορέας  από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το EN ISO/IEC17065 για τα πιστοποιητικά  QUALICOAT & QUALANOD.