Στο σημερινό ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων δεν αποτελεί μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα αλλά και μια ουσιαστική πράξη εταιρικής υπευθυνότητας.

Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμή της, η ALUMIL πραγματοποίησε πρόσφατα δύο σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα: Το εξατομικευμένο πρόγραμμα L.E.A.D. (Leadership, Excellence And Development), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΣΕΒ, και το διήμερο workshop με θέμα την Ηγεσία Ασφάλειας (Safety Leadership), σε συνεργασία με την Εταιρεία Συμβούλων Management Force Group.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα L.E.A.D.
Το πρόγραμμα L.E.A.D. υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, παρέχοντας 133 ώρες εντατικής εκπαίδευσης σε 12 εργαζομένους της με υψηλό δυναμικό (HiPo), προετοιμάζοντάς τους να γίνουν μελλοντικοί managers και να ηγηθούν σημαντικών τμημάτων της εταιρείας.

Οι 12 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μια πληθώρα αντικειμένων, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν και να διαπρέψουν στους υφιστάμενους και μελλοντικούς ρόλους τους. Αναλυτικά τα πεδία στα οποία εκπαιδεύτηκαν:
• Ηγεσία: Διερεύνηση διαφορετικών στιλ ηγεσίας, βελτίωση ικανοτήτων στη λήψη αποφάσεων και τρόποι έμπνευσης και παρακίνησης ομάδων για την επίτευξη συλλογικών στόχων.

• Διαχείριση έργων: Γνώσεις σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοσή τους.

• Διαχείριση χρόνου και άγχους: Τεχνικές βελτιστοποίησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικής ιεράρχησης καθηκόντων και διατήρησης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.

• Επαγγελματική ηθική και υπευθυνότητα: Ικανότητες λήψης αποφάσεων με ηθική, ακεραιότητα, δικαιοσύνη, υπευθυνότητα και αφοσίωση στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας.

• Επικοινωνία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: Ανάπτυξη διαπροσωπικών και διατμηματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων και επίλυσης προβλημάτων.

• Υγεία και ασφάλεια: Εντοπισμός και ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων.

• Ομαδικότητα και συνεργασία: Ικανότητες συνεχούς ανάπτυξης και καθοδήγησης ομάδας, αξιοποίηση ανατροφοδότησης από μέλη της ομάδας.

• Σύστημα 5S και Λιτή Παραγωγή: Γνώσεις σχετικά με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, την εξάλειψη της σπατάλης και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας μέσω του συστήματος 5S και των αρχών της Λιτής Παραγωγής.

• Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων: Δεξιότητες σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων.

, Eκπαίδευση στελεχών της  ALUMIL μέσα από τα  εξατομικευμένα προγράμματα L.E.A.D και Safety Leadership, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Workshop στην Ηγεσία Ασφάλειας
Το workshop στην Ηγεσία Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών της εταιρείας. Η πρωτοβουλία για το workshop ξεκίνησε την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (28 Απριλίου), κατά την οποία η Management Force Group επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, μελέτησε την εταιρεία και δημιούργησε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.

• Τι είναι η Ηγεσία Ασφάλειας: Πρόκειται για μια διοικητική προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων, μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και κανονισμών που τη διασφαλίζουν.

• Τι είναι οι Ηγέτες Ασφάλειας: Οι Ηγέτες Ασφάλειας είναι επιφορτισμένοι με τη δημιουργία μιας κουλτούρας που προάγει την ασφάλεια στην εργασία και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να μιλούν ανοιχτά για κινδύνους ή μη ασφαλείς πρακτικές.

Επενδύοντας στη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της με εξατομικευμένα προγράμματα όπως το L.E.A.D. και η Ηγεσία Ασφάλειας, η ALUMIL καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και κάνει τους ανθρώπους της να νιώθουν ασφαλείς, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξή τους, στην οποία βασίζεται η επιτυχία της εταιρείας, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της και οδηγώντας την ALUMIL στην κορυφή.