Η κλειδαριά Γλωσσού ΕURO 16 (περιμετρικού) είναι μελετημένη για κάθε ανοιγόμενο στενό προφίλ αλουμινίου, PVC και ξύλου, Euro groove 16 (16χιλ).

Διατίθεται με κέντρα 25χιλ, 30χιλ και 35χιλ. με γλώσσα που βγαίνει 17χιλ. με μία στροφή του κυλίνδρου για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η άνω γλώσσα είναι ρυθμιζόμενη και μετατρέπεται εύκολα από δεξιά σε αριστερή και αντίστροφα.