Σε συνέχεια του από 05/05/2022 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της COSMOS ALUMINIUM AE και της ΕΤΕΜ ΑΕ υπογράφηκαν στις 27/12/2022 τα τελικά έγγραφα προκειμένου να υλοποιηθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, δηλαδή η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM.

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, θα κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, ενώ οι υφιστάμενοι σήμερα μέτοχοι της COSMOS ALUMINIUM θα κατέχουν, συνολικά συμμετοχής 85% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM.

Οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων εταιρείων είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους καθώς η COSMOS ALUMINIUM δραστηριοποιείται στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου, ενώ η ΕΤΕΜ στον τομέα του αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου και συνέπεια της συγχώνευσης είναι η δημιουργία μιας ισχυρότατης εταιρείας στο χώρο της διέλασης αλουμινίου με βασικό στόχο τη μεγιστοποιήση των ωφελειών για τους μετόχους, το προσωπικό και τους συνεργάτες των εταιρείων καθώς αναμένεται να υπάρξει πλήθος συνεργείων και οικονομιών κλίμακας μεταξύ τους.

Ο κύκλος εργασιών της COSMOS ALUMINIUM το 2021 ανήλθε σε €157,5 εκ. ενώ της ΕΤΜΕ ΑΕ σε ενοποιημένη βάση υπερέβη τα €80εκ. Η εταιρεία με το νέο σχήμα αναμένεται να έχει προβλεπόμενο κύκλο εργασιών πάνω από €300εκ., συνολική παραγωγική δυναμική άνω των 70,000 τόνων και να συγκαταλέγεαται μεταξύ των μεγαλύτερων βιομηχανιών διέλασης της ΝΑ Ευρώπης.

Η COSMOS ALUMINIUM ΑΕ ιδρύθηκε το 2007 από τους Ξενοφώντα, Γιάννη και Θεόδωρο Καντώνια με έδρα τη Λάρισα. Στο τέλος του καλοκαιριού του 2088 ξεκίνησε την παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Σήμερα λειτουργεί 3 γραμμές διέλασης, ενώ ολοκληρώνεται με επιτυχία και η δοκιμαστική λειτουργία της 4ης νέας γραμμής, σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικής αξίας €47εκ. Απασχολεί περίπου 200 άτομα προσωπικό ενώ εξάγει πάνω από το 99% της παραγωγής της στις διεθνείς αγορές.

Η ΕΤΕΜ είναι η πρώτη εταιρεία που σχεδίασε και παρήγαγε ολοκληρωμένα συστήματα αλουμίνιου στην Ελλάδα ενώ εφάρμοσε το πρώτο υαλοπέτασμα σε υψηλό κτήριο, στις αρχές του 1970, στον πασίγνωστο Πύργο Αθηνών. Ακολούθησε διεθνής αναγνώριση, το 1988, μετά τη συμμετοχή της στην ανέγερση του εμβληματικού έργου Arc de la Defense, στο κέντρο της Γαλλικής πρωτεύουσας. Η ΕΤΕΜ συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 μεγαλύτερων παικτών της ελληνικής αγοράς με σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό με παραγωγική μονάδα και εμπορική παρουσία στην Ελλάδα και εμπορικές θυγατρικές στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συνναλογής για τη COSMOS ALUMINIUM ήταν η CORE CAPITAL PARTNERS AE και νομικός σύμβουλος το δικηγορικό γραφείο Κορίνα Φασούλη Γραφανάκη & Συνεργάτες (CFGA Law Firm).