Ύψιστης σημασίας για τον κλάδο οι συναντήσεις της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που οδήγησαν στην έναρξη τεσσάρων πολυσήμαντων πρωτοβουλιών.

Καθώς η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στη διεθνή συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που έλαβε χώρα στο Ντουμπάι (COP28), ένα ισχυρό τμήμα της βιομηχανίας αλουμινίου συγκεντρώθηκε για να συμμετάσχει στην έναρξη μιας σειράς ιδιαίτερα σημαντικών πρωτοβουλιών.

Με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του κλάδου και τις τεχνολογικές ανάγκες που έχουν γίνει σαφείς, το COP28 παρείχε το ιδανικό σκηνικό για να καταφέρει η βιομηχανία του αλουμινίου να θέσει τα θεμέλια για τα κρίσιμα χρόνια που έρχονται.

Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό απαραίτητο για την ενεργειακή μετάβαση και τη σύγχρονη ζωή. Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από την ηλεκτρική υποδομή και τις τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έως τις καθημερινές λύσεις συσκευασίας, μεταφοράς και μηχανημάτων. Η ζήτηση αλουμινίου αναμένεται να αυξηθεί έντονα τις επόμενες δεκαετίες με αυξημένη ηλεκτροκίνηση, αυτοματισμό και αστικοποίηση. Κατά συνέπεια, η βιομηχανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη πρόκληση της αποσύνδεσης της αυξανόμενης παραγωγής από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Ο τομέας σήμερα εκπέμπει περίπου 1 δισεκατομμύριο τόνους CO2e ετησίως. Η βιομηχανία αλουμινίου έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς έχει περάσει από τη σκέψη και τη θεωρία, στη δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε αυτό το διάστημα υπήρξε δραστηριότητα σε όλες τις μεγάλες παραγωγικές περιοχές, με στόχο την απαν- θρακοποίηση του αλουμινίου, με αυξανόμενη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και εξελίξεις στην προσπάθεια εξάλειψης των άμεσων και θερμικών εκπομπών, αλλά και στις καινοτόμες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και αποδο- τικότητας των πόρων.

Για να συνεχιστεί η πρόοδος και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών και διαρθρωτικών αλλαγών, η διατομεακή συνεργασία, η αυξανόμενη ζήτηση για αλουμίνιο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων και τα ευνοϊκά περιβάλλοντα πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας. Η ανάγκη να υπάρξει πρόοδος σε καθένα από αυτά τα μέτωπα, καθώς και να συντονιστεί η δράση σε αυτά, ήταν ένα απ’ τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο COP28.

Προκειμένου, λοιπόν, να ξεπεραστούν τα εμπόδια που συναντά ο κλάδος στην προσπάθεια απαλλαγής του από τις ανθρακούχες εκπομπές, στο COP28 έγινε η αρχή τεσσάρων πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών:

 • Επιταχυντής Βιομηχανικής Μετάβασης (Industrial Transition Accelerator – Πρωτοβουλία ITA)
  Η πρωτοβουλία ITA επικεντρώνεται στις παγκόσμιες δια- τομεακές προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και της ενέργειας. Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου (IAI) συμμετέχει στο Συμβούλιο Ηγεσίας της ITA και θα ηγηθεί των προσπαθειών για τον κλάδο του αλουμινίου. Η ITA έχει τέσσερις παγκόσμιες προτεραιότητες: την προώθηση τεχνολογικών λύσεων, την προώθηση της πράσινης ζήτησης, την εξασφάλιση των πολιτικών ενεργειών και τη δέσμευση της πράσινης χρηματοδότησης. Η ITA θα προσπαθήσει, επίσης, να υποστηρίξει υφιστάμενες πρωτοβουλίες όπως το First Movers Coalition (FMC) που αφορά στη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα χαμη- λών εκπομπών άνθρακα. Το FMC, το οποίο ξεκίνησε στο COP26 και διευθύνεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έχει ισχυρό αντίκτυπο με ένα σωρευτικό σήμα ζήτησης άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση έως το 2030. Ως εκ τούτου, ενισχύοντας η ΙΤΑ την πρωτοβουλία FMC, προάγει τις πιο κρίσιμες, αναδυόμενες κλιματικές τεχνολογίες που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον άνθρακα των τομέων βαρέων εκπομπών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του αλουμινίου.
 • Βιώσιμο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Αλουμινίου (Sustainable Aluminium Finance Framework – SAFF)
  Απηχώντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για καλύτερη δέσμευση της χρηματοοικονομικής κοινότητας στις προσπάθειες βιομηχανικής μετάβασης, η έναρξη της πρωτοβουλίας SAFF του RMI παρέχει ένα απαραίτητο εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Citi, ING, Société Générale και Standard Chartered και σε συνεννόηση με κορυφαίους παραγωγούς και οργανισμούς αλουμινίου. Εκτιμάται ότι χρειάζονται 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για να ευθυγραμμιστούν οι εκπομπές του κλάδου με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού τα επόμενα 25 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, για να σημειώσει πρόοδο η βιομηχανία αλουμινίου, είναι απαραίτητο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να αξιολογήσουν την κλιματική ευθυγράμμιση των προτεινόμενων έργων.
 • Παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την 100% ανακύκλωση δοχείων αναψυκτικών από αλουμίνιο έως το 2050
  Αυτή η παγκόσμια έκκληση για δράση φέρνει σε επαφή παράγοντες σε όλη την αλυσίδα αξίας κουτιών αλουμινίου από παραγωγούς πρωτογενούς αλουμινίου έως παραγωγούς κουτιών και υλικών πλήρωσης. Προσκαλεί τους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικών, να πιέσουν για φιλόδο- ξους στόχους ανακύκλωσης κουτιών και αποφασιστική δράση. Σχεδόν το 100% των ποσοστών ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου θα αποφέρει δυνητική εξοικονόμηση άνω των 60 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2e ετησίως, ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του κλάδου να απελευθερωθεί από τον άνθρακα. Πρόσφατη μελέτη του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουμινίου αποδεικνύει ότι παρ’ ότι τα παγκόσμια ποσοστά ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου ξεπερνούν το 70%, υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει σε τοπικό επί- πεδο για να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα ποσοστά αυτά παγκοσμίως. Άξιο αναφοράς είναι το παράδειγμα της Βραζιλίας, η οποία πέτυχε πρόσφατα ποσοστά ανα- κύκλωσης δοχείων αλουμινίου της τάξης του 100%.
 • Η πρωτοβουλία GHG για τη βιομηχανία αλουμινίου
  Ξεκινώντας από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου, και με την υποστήριξη μεγάλων παραγωγών αλουμινίου που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 200 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2e, το Aluminium Industry GHG Ini- tiative στοχεύει να φέρει την απαραίτητη διαφάνεια και συνέπεια στην παρακολούθηση των GHG, με δέσμευση για παρακολούθηση των στρατηγικών και της προόδου μακροπρόθεσμα. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια βάση για τους ενδιαφερομένους, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμέ- νες αποφάσεις σχετικά με την πρόοδο του κλάδου και να εντοπίζουν ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία.

COP28 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, COP28: Τέσσερις στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την απανθρακοποίηση του αλουμινίου, ktisma & aluminio

Ηγεσία με συντονισμένη και στοχευμένη προσέγγιση

Η COP28 τόνισε τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν νέες, κοινές πρωτοβουλίες στους πλέον δύσκολους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου και του αλουμινίου, στην επιτάχυνση της δράσης. Η τάση αυτή ολοένα και αυξάνεται σε ολόκληρο τον κλάδο, ενώ πολλοί παραγωγοί αλουμινίου εφαρμόζουν ήδη στρατηγικές για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και επικεντρώνονται στην εφαρμογή αυτών των μεγάλων αλλαγών.

Οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να υποστηρίξουν τους παράγοντες του κλάδου, στο να εδραιώσουν τις υπάρχουσες προσπάθειες και να ενισχύσουν τον ευρύτερο αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας, σε ολόκληρο τον κλάδο. Η αποτελεσματικότητα αυτών των πρωτοβουλιών θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή στην αλυσίδα αξίας και τη λογοδοσία των συμμετεχόντων.

∆εδομένου ότι πολλές από τις λύσεις για τη μείωση των εκπομπών του κλάδου του αλουμινίου είναι ήδη γνωστές, και πολλές βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ενσωμάτωσης, η συνεργασία με τους κατάλληλους εταίρους για την επιτάχυνση και την ενίσχυση των προσπαθειών θα μπορούσε να οδηγήσει στην ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.