Η Architectural Aluminium Academy είναι το Πρώτο Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Με το βλέμμα στραμμένο στην αειφόρο δόμηση, η Ακαδημία επικεντρώνεται στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου, με στόχο την αξιοποίηση των κατάλληλων υλικών και την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων και τεχνικών. Απώτερος σκοπός, η κατασκευή ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικών κτιρίων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος του κτιριακού τομέα.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Η Architectural Aluminium Academy δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ALUMIL, της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, με τη σύμπραξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των εταιρειών τεχνολογίας D-Cube και Atlantis Engineering.

Ως ενεργό μέλος του Ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ακαδημία αποτελεί μία «κυψέλη» γνώσης και εμπειρίας που συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Ένα καίριο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία και υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου». Πρόκειται για το μοναδικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αγορά, το οποίο επαναπροσδιορίζει το επάγγελμα του κατασκευαστή.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση, το πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνικών που θα διαθέτει άρτια τεχνογνωσία και θα εφαρμόζει βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές, γνωρίζοντας σε βάθος και αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου, πολλές εκ των οποίων ερευνώνται από την Ακαδημία και τους εταίρους της.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Μέσα από το πρόγραμμα «Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου», η Architectural Aluminium Academy καλύπτει ένα μεγάλο κενό της εγχώριας αγοράς και ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που θα γεννηθεί στο άμεσο μέλλον: την ανάγκη για άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς που θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις ή θα στελεχώσουν τις υπάρχουσες.

Το επάγγελμα του τεχνικού κουφωμάτων αλουμινίου βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων λόγω της εφαρμογής των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κτιριακό τομέα για zero emission κτίρια. Η πρωτοβουλία αυτή της Ακαδημίας ενισχύει την απασχολησιμότητα στη μεταποιητική βιομηχανία του αλουμινίου, τον τρίτο πιο εξαγωγικό κλάδο της Ελλάδας, έναν κλάδο που προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο, η Architectural Aluminium Academy εστιάζει στη συνεχή επιμόρφωση των υφιστάμενων επαγγελματιών, μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες που συμβάλλουν στη διεύρυνση των γνώσεων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Οι υπηρεσίες της Ακαδημίας με μια ματιά:

  • Θεωρητική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών σε όλες τις σειρές των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου της ALUMIL.
  • Επιμόρφωση κατασκευαστών πάνω σε νέες τεχνικές και βιώσιμες πρακτικές του κλάδου, μέσα από το πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών Αλουμινίου» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.Α.Σ.).
  • Ενημέρωση, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, μηχανικών όλων των ειδικοτήτων σχετικά με σύγχρονα κατασκευαστικά ζητήματα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων και νέων κτιρίων.
  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων του κλάδου για τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας, της απόδοσης και της στρατηγικής τους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Με όραμα να γίνει σημείο αναφοράς για την αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου, η Architectural Aluminium Academy εφοδιάζει τους επαγγελματίες του σήμερα με τη γνώση του αύριο, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες που στοχεύουν στη δημιουργία θετικού αντικτύπου στο περιβάλλον και την κοινωνία.

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

, Architectural Aluminium Academy: Με όραμα την ανάπτυξη του κλάδου, ktisma & aluminio

Ανακαλύψτε όλες τις υπηρεσίες της Architectural Aluminium Academy στο www.aluminiumacademy.com.