Δύο νέοι κύκλοι του ταχύρρυθμου προγράμματος της Architectural Aluminium Academy, «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών», ξεκινούν σύντομα στα Ιωάνννινα (11 Νοεμβρίου 2022) και την Κρήτη (αρχές Δεκεμβρίου 2022) υπό την αιγίδα της Π.Ο.Β.Α.Σ., δίνοντας την ευκαιρία σε κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές να επικαιροποιήσουν τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα για να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση, στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η κατάρτιση των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τις κατασκευές συστημάτων αλουμινίου.
• Η επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στα έργα που αναλαμβάνουν.
• Ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου στα νέα δεδομένα της αγοράς.
• Η αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

, Architectural Aluminium Academy: Ξεκινά το Πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών»  σε Ιωάννινα και Κρήτη!, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές αλλαγές και ανάγκες στον τομέα των δομικών κατασκευών αλουμινίου, περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα παρακάτω πεδία:
• Προϊοντικό μείγμα δομικών κατασκευών αλουμινίου – Νομοθετικό πλαίσιο.
• Οργάνωση και διαχείριση πόρων παραγωγής μονάδων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου.
• Κατασκευή – Ποιότητα – Διαδικασία απόκτησης CE.
• Αποξήλωση και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου.

, Architectural Aluminium Academy: Ξεκινά το Πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών»  σε Ιωάννινα και Κρήτη!, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ στους επιτυχόντες των εξετάσεων απονέμεται δίπλωμα ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα (ISO/ IEC 17024).
Περιορισμένος αριθμός θέσεων! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη φόρμα που θα βρουν εδώ.

, Architectural Aluminium Academy: Ξεκινά το Πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών»  σε Ιωάννινα και Κρήτη!, Κτίσμα & Αλουμίνιο