Γνωρίστε τα οφέλη της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και κλείστε την πρώτη συνεδρία στον χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Μέσα από την καινοτόμα υπηρεσία της Συμβουλευτικής, η Architectural Aluminium Academy προσφέρει στις επιχειρήσεις του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου την καθοδήγηση που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, προκλήσεις και απαιτήσεις της αγοράς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και αυξάνοντας την κερδοφορία τους.

Τι είναι η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Η Συμβουλευτική είναι μια σειρά εξειδικευμένων παρεμβάσεων, μέσα από τις οποίες βελτιώνονται η οργάνωση, οι λειτουργίες, η απόδοση και η στρατηγική μιας επιχείρησης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητάς της καθώς και τη θεμελίωση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

Η έμπειρη Ομάδα Συμβούλων της Ακαδημίας, αφού μελετήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, στη συνέχεια:
• Καταγράφει λεπτομερώς όλες τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση, κάνοντας μια διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασής της.
• Επιλέγει τις προβληματικές διαδικασίες που χρήζουν βελτίωσης.
• Επανασχεδιάζει τις διαδικασίες αυτές, τις εφαρμόζει πιλοτικά και, αν χρειάζεται, τις αναπροσαρμόζει.
• Δημιουργεί δείκτες παρακολούθησης απόδοσης.
• Επανασχεδιάζει τη στρατηγική και αποτυπώνει σωστά τους στόχους της επιχείρησης.

, Architectural Aluminium Academy: Απογειώστε την επιχείρησή σας!, ktisma & aluminio

Κλείστε την πρώτη συνεδρία Συμβουλευτικής χωρίς χρέωση
Αν ενδιαφέρεστε να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες και να αυξήσετε την κερδοφορία σας, επικοινωνήστε με την Architectural Aluminium Academy για να κλείσετε την πρώτη συνεδρία Συμβουλευτικής στον χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επικοινωνήστε με την Architectural Aluminium Academy
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρείτε εδώ.