Κορυφαία πιστοποίηση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης για την Aluminco!

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κύρια αξία για την Aluminco και τις στρατηγικές της επιλογές. Η εφαρμογή του πιστοποιημένου κατά ISO 50001:2018 Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ισχυροποιεί τις ενέργειες που η εταιρεία εφαρμόζει για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη σταδιακή αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσα από αλληλένδετες διεργασίες και διαδικασίες για την εφαρμογή της εταιρικής ενεργειακής πολιτικής, συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους, επενδυτικά προγράμματα, σχέδια δράσης, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Βασικοί άξονες του Συστήματος αυτού είναι:
• Ο εταιρικός ενεργειακός σχεδιασμός
• Η αξιολόγηση των ενεργοβόρων δραστηριοτήτων
• Ο εντοπισμός και λήψη μέτρων και ευκαιριών ενεργειακής εξοικονόμησης
• Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης με μετρήσιμο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης δημιουργεί συνέργειες με το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος της εταιρείας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο Όραμα για έναν πλανήτη που αξίζει την αγάπη μας.