Η ALUMINCO από την ίδρυσή της έως και σήμερα γνωρίζει πολύ καλά πως τα επιθυμητά αποτελέσματα έρχονται μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων της.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποί της είναι και η προτεραιότητά της! Προτεραιότητα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την ευημερία τους.

Η δέσμευση της ALUMINCO για την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) διαπνέει το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών της εταιρείας, τόσο των άμεσα συνδεόμενων με την Παραγωγή και Αλυσίδα Εφοδιασμού, όσο και των υποστηρικτικών και διοικητικών λειτουργιών αλλά και των τρίτων μερών (συνεργατών, πελατών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών).

Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει, συμβάλλει καταλυτικά στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Βασικοί πυλώνες:
• Εφαρμογή του  προγράμματος της πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας μέσω της συγκροτημένης υλοποίησης των προτύπων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018
• Ολοκληρωμένη πολιτική  για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της
• Ανάπτυξη την επάρκειας των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού
• Απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων, πριν αυτές εκδηλωθούν.