Η πιστοποίηση ενός συστήματος αλουμινίου είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη, καθώς μέσω της διαδικασίας που οδηγεί στην απόκτησή της βεβαιώνεται η συμμόρφωση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν οριστεί βάσει συγκεκριμένου προτύπου.

Η κατοχή κορυφαίων επιδόσεων για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ALUMINCO καθώς η πιστοποίηση εξελίσσεται σε άκρως σημαντικό επενδυτικό και καταναλωτικό κριτήριο και βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των επιλογών τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, ξοδεύουμε σημαντικό χρόνο και πόρους, ακούγοντας, παρατηρώντας, μελετώντας, δοκιμάζοντας και στη συνέχεια δημιουργώντας συστήματα που ενσωματώνουν κορυφαίες πιστοποιημένες επιδόσεις σε Θερμοπερατότητα και Ηχομείωση, Αεροδιαπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε Ανεμοπίεση και Αντικλεπτική Προστασία.

Η Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο με πανευρωπαϊκά κοινοποιημένους οργανισμούς για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση ενώ τα συστήματα αλουμινίου που αναπτύσσουμε, δοκιμάζονται στον ιδιόκτητο θάλαμο δοκιμών και κατόπιν ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων.

Το 2021 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό σε επίπεδο νέων πιστοποιήσεων για τα προϊόντα της εταιρείας, καθώς κατέγραψαν αριθμητικό ρεκόρ, 37 νέες πιστοποιήσεις σε αρχιτεκτονικά συστήματα και συστήματα κάγκελων.

Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίζει το τρίτο τετράμηνο του 2021, με νέες πιστοποιήσεις από διεθνή αναγνωρισμένα Εργαστήρια όπως ο βρετανικός εργαστηριακός κολοσσός Intertek, το γνωστό αμερικανικό εργαστήριο δοκιμών UL CLEB, και το διαπιστευμένο, γερμανικό ινστιτούτο IFT ROSENHEIM.

Η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια κυριαρχούν στο DNA μας αποτελώντας, στρατηγικό εταίρο στην επιτυχία, με το παράγοντα πιστοποιήσεις να βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα.