Στην ALUMIL, η επιδίωξη της τελειότητας δεν συντελείται μόνο στο πλαίσιο της κατασκευαστικής αριστείας, αλλά αφορά σε όλους τους τομείς και εκφάνσεις της εταιρικής δραστηριότητας, είτε στο εσωτερικό της, είτε στις συνεργασίες που συνάπτει.

Σε αυτή τη λογική η εταιρεία συμμετείχε στα «BRAVO Sustainability Dialogues & Awards» και έθεσε στην ευχέρεια του κοινού μέρος των εταιρικών ενεργειών της. Η διάκριση της εταιρείας τελικά ήρθε για την πρωτοβουλία «Employee Relations Discussions». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την οποία έλαβε το βραβείο η ALUMIL, αφορά στον πυλώνα της Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διάκριση σχετίζεται με την έρευνα εργασιακής ικανοποίησης που η ALUMIL διεξάγει κάθε χρόνο και έχει ως στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσα από τον ετήσιο αυτό διάλογο ενισχύεται η σχέση μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων, διερευνώνται πεδία που χρήζουν βελτίωσης και δίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα στους ανθρώπους της εταιρείας, ώστε να ακουστούν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μεταφέρουν την προσωπική τους εμπειρία από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Τα «BRAVO Sustainability Dialogues & Awards» αποτελούν έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό που στόχο έχει να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στη χώρα. Η ALUMIL χαιρετίζει τα βραβεία και παίρνει έμπνευση από τη φετινή διάκριση, για να συνεχίσει τις ενέργειές της στον δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αειφορίας.