Συνολικά 25 επαγγελματίες του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου συμμετείχαν στο πρόγραμμα 50 ωρών της Architectural Aluminum Academy (ΑΑΑ), «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου», που έλαβε χώρα στη Λάρισα μεταξύ 17 – 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα της Π.Ο.Β.Α.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών).

Το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΑΑΑ, το οποίο είναι διαθέσιμο και στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εφοδιάζει τους κατασκευαστές που διαθέτουν τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας, με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου, αλλά και για να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση, στόχοι του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τις κατασκευές συστημάτων αλουμινίου, η επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στα έργα που αναλαμβάνουν, ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου στα νέα δεδομένα της αγοράς, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

, ALUMIL – Architectural Aluminium Academy: Ολοκλήρωση προγράμματος «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών» στη Λάρισα, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές αλλαγές και ανάγκες στον τομέα των δομικών κατασκευών αλουμινίου, περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα παρακάτω πεδία:
• Προϊοντικό μείγμα δομικών κατασκευών αλουμινίου – Νομοθετικό πλαίσιο
• Οργάνωση και διαχείριση πόρων παραγωγής μονάδων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου
• Κατασκευή – Ποιότητα – Διαδικασία απόκτησης CE
• Αποξήλωση και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ στους επιτυχόντες των εξετάσεων απονέμεται δίπλωμα ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα (ISO/ IEC 17024).

Σύντομα αναμένονται να ξεκινήσουν νέοι κύκλοι του προγράμματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να δηλώνουν συμμετοχή.

(https://www.alumil.com/greece/alumil-academy/educational-studies/preparation-programm)