Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ALUMIL προχώρησε στην έκδοση της ετήσιας Έκθεσης ESG, η οποία βασίζεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. Στόχος της Έκθεσης ESG είναι η λεπτομερής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών της ALUMIL για όσα κατάφερε η εταιρεία μέσα στο 2021 στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και για τους μελλοντικούς στόχους που έχει θέσει, με επίκεντρο τις αξίες της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας και όραμα οι νεότερες γενιές να κληρονομήσουν έναν τόπο όπου θα μπορούν να ζουν και να δημιουργούν όπως ονειρεύονται.

, ALUMIL: Συνεχίζει την πορεία της προς τη βιωσιμότητα: Η 3η Έκθεση ESG της εταιρείας καταγράφει τα επιτεύγματα και τους μελλοντικούς στόχους της, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Όπως τονίζει στο μήνυμά του ο κύριος Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL, οι «πράσινες» ενέργειες αποτελούσαν, αποτελούν και θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της εταιρείας. H 3η Έκθεση ESG της ALUMIL καταγράφει λεπτομερώς όλες τις πρωτοβουλίες της εταιρείας σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη μείωση των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και την ελαχιστοποίηση του ανθρακικού της αποτυπώματος, πρωτοβουλίες η υλοποίηση των οποίων οδήγησε στην εισαγωγή της εταιρείας στον χρηματιστηριακό δείκτη Athex ESG που παρακολουθεί τις επιδόσεις των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυ- βέρνησης.

, ALUMIL: Συνεχίζει την πορεία της προς τη βιωσιμότητα: Η 3η Έκθεση ESG της εταιρείας καταγράφει τα επιτεύγματα και τους μελλοντικούς στόχους της, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Μέσα στο 2021, η ALUMIL κατάφερε να αυξήσει κατά 63% το ανακυκλωμένο αλουμίνιο που περιέχεται στις παραγόμενες μπιγιέτες μέσω της νέας μονάδας διαλογής και επεξεργασίας σκραπ αλουμινίου που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, με αποτέλεσμα η ετήσια παραγωγή της να βασίζεται κατά 75% σε «πράσινο» αλουμίνιο. Επιπλέον, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα κεντρικά της εταιρείας στην Ευκαρπία και την αντικατάσταση 1000 φωτιστικών σωμάτων στα κτίριά της, το αποτύπωμα της ALUMIL σε διοξείδιο του άνθρακα μειώθηκε κατά 35 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περισσότερες από 45.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως. Τέλος, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ορθή διαχείριση του νερού με την ανακύκλωση του 35% της συνολικής ποσότητας που χρησιμοποιείται, ενώ αυξήθηκε η ποσότητα των ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, επιφέροντας τη δραστική μείωση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

, ALUMIL: Συνεχίζει την πορεία της προς τη βιωσιμότητα: Η 3η Έκθεση ESG της εταιρείας καταγράφει τα επιτεύγματα και τους μελλοντικούς στόχους της, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Πέρα από τις περιβαλλοντικές δράσεις της ALUMIL, η Έκθεση ESG περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενέργειες της εταιρείας για την ικανοποίηση και ανάπτυξη των ανθρώπων της με στόχο να αποτελεί εργοδότη επιλογής, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στη δημιουργία θετικού αντικτύπου, καθώς και τις πολιτικές που εφαρμόζει για τη βελτίωση των σχέσεών της με τους πελάτες και συνεργάτες της. Ολόκληρη η Έκθεση ESG της ALUMIL είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.