Η ALUMIL προχώρησε σε δωρεά και εγκατάσταση του προηγμένου συστήματος decking «Woodee», μετά από τη θετική ανταπόκριση του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πρωτοβουλία της εταιρείας. Το σύστημα decking «Woodee» τοποθετήθηκε στην Παραλία Θεσσαλονίκης, στη θέση του υφιστάμενου ξύλινου deck που έχει πλέον φθαρεί. Συγκεκριμένα, το ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα 30.000 € και εκτός από το κόστος των υλικών, πρόκειται να καλυφτούν όλα τα έξοδα τοποθέτησης για μία επιφάνεια κατά μήκος της Παραλίας με μήκος περίπου 100 μ.

Το προϊόν «Woodee» αποτελεί ένα σύστημα δαπέδων τύπου decking, το οποίο συνδυάζει την πολύ υψηλή ανθεκτικότητα με την αισθητική του ξύλου. Αποτελείται από υψηλής ποιότητας συνθετικό ξύλο (60% παρθένα ξυλεία) και ενσωματώνει πολλαπλά πλεονεκτήματα εκ των οποίων το βασικότερο είναι η εξαιρετική του ανθεκτικότητα. Διαθέτοντας εντυπωσιακή αντοχή απέναντι σε όλες τις καιρικές συνθήκες (παγετός, βροχή, UV ακτινοβολία), την αλμυρότητα και τα παράσιτα που αλλοιώνουν το ξύλο (έντοµα, µύκητες, σαράκι), αποτελεί μία πολύ αξιόπιστη λύση για την Παραλία Θεσσαλονίκης, προσφέροντας εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στο χρόνο και παράλληλα υψηλή αισθητική. Επιπλέον, το προϊόν διασφαλίζει την πολύ υψηλή ασφάλεια, καθότι είναι μη ολισθηρό και αποκλείει την εμφάνιση ακίδων ή βιδών με το πέρασμα του χρόνου.

Αποτέλεσμα της υψηλής ανθεκτικότητας του «Woodee» είναι το γεγονός ότι χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση, χωρίς να απαιτεί κάποια ιδιαίτερη φροντίδα (όπως βάψιµο, λάδωµα και στεγάνωση), παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τη σκληρή ξυλεία. Συνεπώς, με το κόστος συντήρησης του προϊόντος να είναι σχεδόν μηδενικό, διασφαλίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα χρειαστεί μελλοντικά να προβεί σε σημαντικά έξοδα συντήρησης, γεγονός που το καθιστά μία εξαιρετική επιλογή για την Παραλία Θεσσαλονίκης.