Μετά από σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή «πράσινου» ανακυκλωμένου αλουμινίου, τα EPD (Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων) για ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά συστήματα και την τιμητική διάκριση “Most Sustainable Company in Greece 2022” ως επιχείρηση – πρότυπο του βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που λαμβάνει τη διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle (C2C) για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της.

Την πιστοποίηση C2C έλαβαν τα παρακάτω 34 συστήματα της εταιρείας μας:
• Ανοιγόμενα: S67 Standard, S67 Advanced, S67 HI, S77 Standard, S77 Advanced, S77 HI, S91, M9660, MD67 Standard, MD67 Advanced, MD67 HI, SD77 Standard, SD77 Advanced, SD77 HI, SD95, SD115, M15000, M9400, M940, S700, M14600, M630, M12500 και S650
• Συρόμενα: S350, S440, S560 και S560 LT
• Υαλοπετάσματα: M6, M7, M35, M50 και M78
• Φυσούνα: SF85

Τι είναι η πιστοποίηση C2C
Η πιστοποίηση C2C είναι το παγκόσμιο πρότυπο για ασφαλή και βιώσιμα κυκλικά προϊόντα που δημιουργούνται με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Στο πρότυπο αυτό βασίζονται κορυφαία brands, έμποροι λιανικής, σχεδιαστές και κατασκευαστές στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος των προϊόντων τους είναι θετικός για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Μέσα από μια ενδελεχή και πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης, η εταιρεία μας έλαβε πιστοποίηση επιπέδου Silver βάσει των παρακάτω πέντε κριτηρίων:

1. Υλική υγεία: Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης των υλικών που συνθέτουν το προϊόν και διασφάλιση ότι τα υλικά είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
2. Κυκλικότητα προϊόντων: Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και συμβολή στην κυκλική οικονομία.
3. Ποιότητα αέρα & Προστασία κλίματος: Προστασία καθαρού αέρα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελαχιστοποίηση επικίνδυνων εκπομπών και ρύπων.
4. Διαχείριση νερού & εδάφους: Προστασία καθαρού νερού και διατήρηση υγείας εδάφους.
5. Κοινωνική ευθύνη: Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμβολή σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας, εφαρμογή δίκαιων εργασιακών πρακτικών.

, ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της, ktisma & aluminio

Η σημασία της πιστοποίησης C2C για την ALUMIL
Με την πιστοποίηση C2C, η ALUMIL διανοίγει νέες προοπτικές για συμμετοχή σε έργα σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Δόμησης και της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, για «πράσινα» κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ειδικά σε έργα που πιστοποιούνται κατά LEED, η συγκεκριμένη πιστοποίηση των προϊόντων μας προσδίδει περισσότερους βαθμούς με αποτέλεσμα την υψηλότερη κατάταξη του εκάστοτε κτιρίου και τη μεγιστοποίηση της αξίας του. Η πιστοποίηση C2C των προϊόντων μας σε επίπεδο Silver πρακτικά σημαίνει ότι:

• Τουλάχιστον το 95% των χημικών στοιχείων που περιέχονται στο σύστημα αλουμινίου έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί.
• Όλες οι χημικές ουσίες που περιέχονται στα μέρη του συστήματος αλουμινίου έχουν καταμετρηθεί και κατονομαστεί σχετικά με την επικινδυνότητά τους και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
• Δεν χρησιμοποιούνται καρκινογόνα υποπροϊόντα ή ουσίες που ευθύνονται για μεταλλάξεις.
• Όλοι οι προμηθευτές των υλικών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα της ALUMIL είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα τους, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγησή τους.
• Όλα τα δεδομένα έχουν επικυρωθεί από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης.

, ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της, ktisma & aluminio

Η σημασία της πιστοποίησης C2C για αρχιτέκτονες και μηχανικούς
Καθώς ο αειφόρος σχεδιασμός γίνεται ολοένα και περισσότερο συνώνυμος της ανθρώπινης υγείας και απόδοσης, η πιστοποίηση C2C αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους αρχιτέκτονες που διασφαλίζει ότι τα συστήματα αλουμινίου που χρησιμοποιούν συμβαδίζουν με τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν τεθεί. Με το σήμα και την κάρτα βαθμολογίας C2C, αρχιτέκτονες και μηχανικοί είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν με μια ματιά ότι:

• Η δυνατότητα ανακύκλωσης ενός προϊόντος και η ασφάλειά του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικό φορέα.
• Η αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα των κινδύνων τοξικότητας όλων των συστατικών του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού έχει μειωθεί στα 100 ppm (0,01%).
• Έχει οριστεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της δημιουργίας του προϊόντος.

, ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της, ktisma & aluminio

Ένα βήμα εγγύτερα στην «Ιθάκη» της Κατασκευαστικής Αριστείας
Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών και των ενεργειών της ALUMIL για την εδραίωση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής συνυφασμένης με τις αξίες της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας. Πάνω από όλα, όμως, η πιστοποίηση C2C μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην «Ιθάκη» της Κατασκευαστικής Αριστείας αλλά και το όραμά μας για ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα είναι στο επίκεντρο.

, ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της, ktisma & aluminio