Η Alcoa διακόπτει τη λειτουργία του εργοστασίου αλουμινίου της στο San Ciprián της Ισπανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, με τη δέσμευση της πλήρους επανεκκίνησης της παραγωγής τον Ιανουάριο του 2024.

Η Alcoa Corporation και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο εργοστάσιο αλουμινίου της εταιρείας στο San Ciprián στην Ισπανία, κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο την επίλυση των συνεχιζόμενων προκλήσεων που προκύπτουν από τις υπέρογκες τιμές της ενέργειας.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, προβλέπει διετή διακοπή της ετήσιας δυναμικότητας 228.000 μετρικών τόνων του μεταλλουργείου και δέσμευση της εταιρείας να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της παραγωγής τον Ιανουάριο του 2024.

, ALCOA: Νέα συμφωνία για εργοστάσιο στο San Ciprián στην Ισπανία, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alcoa, κ. Roy Harvey, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία, έχουμε τώρα έναν τρόπο για να επιλύσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εγκατάσταση, και μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα ισχυρότερο μεταλλουργείο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για όλους τους εμπλεκόμενους και προσβλέπουμε στο μέλλον, δουλεύοντας εποικοδομητικά με τους υπαλλήλους και τους μετόχους μας, για να εφαρμόσουμε τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε».

Οι δραστηριότητες διακοπής των εργασιών ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώθηκαν πριν το τέλος του μήνα. Κατά τη διάρκεια της διετούς αυτής περιόδου, η Alcoa θα επιδιώξει να εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ενέργειας, αρχής γενομένης από το 2024. Επίσης, η εταιρεία έχει δεσμεύσει 68 εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις κεφαλαίου και 35 εκατομμύρια δολάρια για δαπάνες επανεκκίνησης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι θα σταματήσουν αμέσως την απεργιακή δράση που έχει επηρεάσει τόσο το μεταλλουργείο αλουμινίου όσο και το διυλιστήριο αλουμίνας.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει στους εργαζομένους πλήρεις μισθούς και παροχές κατά τη διετή περίοδο περικοπής, να παρατείνει τις συμβάσεις των εργολάβων εταιρειών έως το 2024 και να παράσχει νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει αυξήσεις αποδοχών έως το τέλος του 2025. Η εταιρεία έχει, επίσης, δεσμευτεί ότι δεν θα εξεταστεί καμία διαδικασία συλλογικής απόλυσης για το μεταλλουργείο San Ciprián έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το νωρίτερο.

, ALCOA: Νέα συμφωνία για εργοστάσιο στο San Ciprián στην Ισπανία, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, η Alcoa αναμένεται να καταγράψει επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του τέταρτου τριμήνου του 2021 ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων (προ και μετά τους φόρους) ή 0,32 δολάρια ανά μετοχή.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής των εργασιών και της συμφωνίας, η Alcoa αναμένει ότι το εργοστάσιο αλουμινίου στο San Ciprián θα καταγράψει ετήσια καθαρή ζημιά προ φόρων περίπου 20 έως 25 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022, με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Το 2021, το εργοστάσιο αλουμινίου προβλέπεται να καταγράψει καθαρή ζημιά προ φόρων περίπου 65 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μεγαλύτερο μέρος της να αποδίδεται στις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2021 η μέση τιμή ρεύματος στην Ισπανία ήταν 276$ ανά μεγαβατώρα.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των λειτουργιών το διυλιστήριο αλουμίνας San Ciprián θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.