Καθώς ολοκληρώνεται η ανοιχτή πρόσκληση για το εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, για το οποίο η δημόσια δαπάνη φτάνει στα 850 εκατ. και οι συνολικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται φτάνουν το 1,1 δις. ευρώ, ήδη ο αρμόδιος ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας έχει ξεκινήσει να δρομολογεί το δεύτερο κύκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πιο εστιασμένα κριτήρια τα οποία ήδη εξετάζονται και αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 5 αλλαγές και συγκεκριμένα:

1. Πρώτον οι επιδοτήσεις στο πρόγραμμα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ενεργειακή κλάση του ωφελούμενου κτιρίου
2. Δεύτερον θα λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές – περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε περιοχής
3. Τρίτον θα εισαχθεί κριτήριο για τις λεγόμενες μειονεκτικές περιοχές (ορεινές περιοχές, περιοχές της απολιγνιτοποίησης κλπ)
4. Τέταρτον θα υπάρχουν κριτήρια στο πρόγραμμα ανάλογα με την παλαιότητα των ωφελούμενων κτιρίων
5. Πέμπτον θα εξειδικευτούν περαιτέρω τα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Σημειώνεται ότι στο τρέχον πρόγραμμα οι επιδοτήσεις φτάνουν έως και το 85% των δαπανών για την υλοποίηση οικιακών παρεμβάσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν αφορούν σε 5 κατηγορίες, ξεκινώντας από κάτω από 10 χιλιάδες ευρώ ατομικό εισόδημα και 20 χιλιάδες οικογενειακό και φτάνουν μέχρι τις 90 χιλιάδες ατομικό και τις 120 χιλιάδες οικογενειακό εισόδημα.

Αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν και στη διαδικασία ένταξης και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, με στόχο να ικανοποιηθούν περισσότεροι ωφελούμενοι και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από τεχνικά γραφεία και μηχανικούς.

Όσο για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στο τρέχον πρόγραμμα αυτές είναι:
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
• Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση φωτοβολταἱκού, τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης smart home
Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας για Πολυκατοικίες Τύπου Α & Β όπως αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων

Τέλος να σημειωθεί ότι εκτός από το “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, έχει υποβληθεί αίτημα και έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης το πρόγραμμα “Διατηρώ” που αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα παλιά διατηρητέα κτίρια.

B2Green.gr, από τον Χάρη Φλουδόπουλου