Η ALUMINCO ήταν χορηγός στη 13η τεχνική εκδήλωση «Σχεδιασμός Κτίριων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα» του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 29Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Καταρτισμένοι εκπρόσωποι της Aluminco ήταν εκεί για να παρέχουν ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ALUMINCO κορυφαίων επιδόσεων και πιστοποιημένα για παθητικά κτίρια. Την τιμητική του είχε το ανοιγόμενο σύστημα W4900, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων συστημάτων παγκοσμίως που πληρούν τις πολύ υψηλές προδιαγραφές σε επίπεδο θερμομόνωσης των Παθητικών Κτιρίων, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την υψηλή τεχνογνωσία και παραγωγική δυνατότητα της ALUMINCO.

Επιπλέον, διανεμήθηκαν εγχειρίδια σχετικά με το νέο εργαλείο υπολογισμού Uw των κουφωμάτων, ένα εργαλείο για τους συνεργάτες μηχανικούς της Aluminco. Η νέα Εφαρμογή Υπολογισμού Συντελεστή Θερμοπερατότητας Uw Κουφωμάτων που εξάγει τα Uw από τα συστήματα της Aluminco σύμφωνα με τις Εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) λύνει τα χέρια με την ευκολία χειρισμού και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.