Σε συνέχεια των επιστολών που απέστειλε η ΠΟΒΑΣ στα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθώς και στη ΓΣΕΒΕΕ εκφράζοντας εξ’ αρχής σταθερά τις θέσεις της για την ένταξη του Κλάδου στα ευεργετικά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, σας παραθέτουμε τον κατάλογο με όλους τους ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα και αφορούν τον κλάδο των Δομικών Κατασκευών Αλουμινίου και Σιδήρου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωσε τις απόψεις της για ένταξη των ΚΑΔ του Κλάδου μας στα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν στις 31.03.2020 και ισχύουν για το μήνα Απρίλιο. Η πλειονότητα των ΚΑΔ που ακολουθούν εντάσσονται στο πλαίσιο 2 των μέτρων για τον μήνα Απρίλιο, ενώ οι ΚΑΔ με κόκκινο χρώμα εντάσσονται στο πλαίσιο 1 των μέτρων του μήνα Απριλίου.

ΚΑΔ         ΠΕΡΙΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   

22.23       Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

25.11       Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12      Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.29      Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.50     Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση – Κονιομεταλλουργία

25.61     Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62    Μεταλλοτεχνία

25.99    Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων Π.Δ.Κ.Α.

28.41    Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49   Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

33.11    Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

43.32   Ξυλουργικές εργασίες

46.13   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.62   Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.73   Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74   Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στους τετραψήφιους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της τις επόμενες μέρες, προωθώντας νέο Πλαίσιο προτάσεων στην κατεύθυνση ανακούφισης των επιχειρήσεων του κλάδου. Στο email της Ομοσπονδίας μπορείτε να στέλνετε γραπτώς τις προτάσεις σας προκειμένου να τις επεξεργαστεί η αρμόδια επιτροπή που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας από την οποία πλήττεται η χώρα μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τα μέτρα για το Πλαίσιο 2 όπου εντάσσεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 2, λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

• Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

• Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.