Στις 2 Αυγούστου 2021 τέθηκε σε ισχύ ο νέος δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για τον Athex ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ALUMIL είναι ανάμεσα στις 35 εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στον Athex ESG. Η πρώτη αξιολόγηση των εταιρειών έγινε λαμβάνοντας υπόψιν τα δημοσιευμένα στοιχεία τους για το έτος 2019. Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν εκτενώς από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και αξιολογήθηκαν ως προς την ορθότητά τους. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, ανάμεσα στο 2023 και το 2025, το 50% των αμοιβαίων κεφαλαίων θα έχει κριτήρια ESG, κάτι που αποδεικνύει τόσο τη δυναμική του δείκτη, όσο και τη στροφή που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής υπευθυνότητας.

Η ALUMIL, ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο του αλουμινίου και των εφαρμογών του, έχει αναπτύξει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές μεθόδους, έχει εκσυγχρονίσει την εταιρική της διακυβέρνηση, ενώ πρωτοπορεί με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η αξιολόγηση με τον νέο δείκτη ESG είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για απτή αποτύπωση των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του ομίλου και της ουσιαστικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για αυτές.