Η ΠΟΒΑΣ ενημερώνει τους εργαζομένους του κλάδου ότι από 24 Αυγούστου 2023, βάσει του κανονισμού της ΕΕ (2020/1149), απαιτείται υποχρεωτική ελάχιστη εκπαίδευση πριν από τη χρήση διισοκυανικών και μιγμάτων που περιέχουν διισοκυανικά, με σκοπό την προστασία επαγγελματιών και βιομηχανικών χρηστών.

Τα πολυουρεθανικά υλικά (π.χ. αφροί) εμπίπτουν στην κατηγορία των διισοκυανικών ενώσεων και για τον λόγο αυτό, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση.

Η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με την εταιρεία BOSTIK σας προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Για τη διευκόλυνσή σας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλέον παρέχεται και στα ελληνικά. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 20 λεπτά περίπου, ενώ μετά την ολοκλήρωση ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις για να λάβει το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 έτη και ο θα πρέπει να φυλάσσεται και να επιδεικνύεται σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Για την παροχή των κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε στείλτε e-mail με τα στοιχεία σας στο info@povas.gr