Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Europa, η εταιρία έδωσε το παρών και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, ATHENS MARATHON: THE AUTHENTIC.

Πιο συγκεκριμένα ομάδα της Europa έτρεξε στην διαδρομή των 5χλμ και των 10 χλμ ενώ κατόπιν ακολούθησε πρωινό σε παρακείμενο ξενοδοχείο του κέντρου.

Το πρόγραμμα EUROPA CARES αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που έχει σχεδιαστεί από την Europa. Εντάσσει ανθρώπους από όλα τα τμήματα της Europa και περιλαμβάνει τομείς όπως η στήριξη των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, και τέλος η στήριξη των τοπικών κοινωνιών με ποικίλα μέσα. Παράλληλα διαρθρώνει ενέργειες από το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε.