Τα Hotel Indigo αποτελούν μια ξεχωριστή νότα στον τομέα της ξενοδοχειακής φιλοξενίας, καθώς πάντα βρίσκονται στα πιο όμορφα σημεία αγαπημένων γειτονιών ανά τον κόσμο. Το Hotel Indigo της Λάρνακας δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση, όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη της πόλης.

Ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία των Hotel Indigo ενσαρκώνουν τις ιστορίες και τα χρώματα της κάθε γειτονιάς, σεβόμενοι πάντα την κουλτούρα της τοπικής περιοχής.

Για να ικανοποιηθούν οι κατασκευαστικές ανάγκες του ξενοδοχείου, επιλέχθηκαν τα συστήματα Ε52 και Ε45 της ΕΤΕΜ. Στόχος ήταν ο επιτυχημένος συνδυασμός του παλιού με το καινούριο, καθώς η κατασκευή αναπτύχθηκε πάνω σε δύο παραδοσιακά σπίτια της πόλης, που μεταμορφώθηκαν σε μια σύγχρονη όαση ξεκούρασης μέσα στην πόλη.

Η επιλογή των συστημάτων της ΕΤΕΜ δεν είναι τυχαία. Η γκάμα των συστημάτων της εταιρείας είναι σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική πρόκληση, επιτυγχάνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα κομψότητας και λειτουργικότητας.