Με 281 νέες θέσεις εργασίας και τη δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ για την κοινωνία και το περιβάλλον έκλεισε το 2019 για τη Mytilineos, η οποία, παρά τις προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένη στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, τη 12η έκθεση Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων της εταιρείας. Στα σημαντικότερα επιτεύγματα που παρουσιάζονται είναι η περαιτέρω αύξηση της συνολικής απασχόλησης (άμεσης και έμμεσης) κατά 8,3% και η ένταξη της εταιρείας για  πρώτη φορά στον επενδυτικό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good (Emerging Index) έπειτα από σχετική ανεξάρτητη αξιολόγηση που έλαβε από τον διεθνή οργανισμό FTSE και σε αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του Τομέα Μεταλλουργίας της Mytilineos στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI), που ευθυγραμμίζει τις εταιρείες του κλάδου αλουμινίου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης παραγωγής, ενώ ειδικό βάρος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας έχουν και οι επιδόσεις των δεικτών συχνότητας ατυχημάτων και διακοπής εργασίας, οι οποίοι κατέγραψαν μείωση 80% και 84% αντίστοιχα. Η εταιρεία, μάλιστα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας χωρίς ατύχημα στον Τομέα Μεταλλουργίας.

Σημειώνεται, επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών R&D στον Τομέα Μεταλλουργίας με συνολικές επενδύσεις 1,5 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό πιλοτικών μονάδων στο εργοστάσιο αλουμινίου και η αύξηση κατά 36,2% από το 2018, της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ) επί του συνόλου παραγωγής ενέργειας της εταιρείας. Η Mytilineos πέτυχε επίσης μείωση κατά 25,3% της συνολικής άντλησης πόσιμου νερού από δημόσια επιχείρηση και μείωση κατά 7,5% της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων, ενώ υλοποίησε και υποστήριξε 20 βασικά κοινωνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες επενδύοντας περισσότερα από 3,4 εκατ. ευρώ προς όφελος σχεδόν 30.000 χιλιάδων πολιτών.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί η οικειοθελής υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που καλύπτει το 60% των σχετικών απαιτήσεων κατά τον πρώτο χρόνο ενσωμάτωσης.

πηγή: Ναυτεμπορική