Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, η Architectural Aluminium Academy και η ALUMIL πραγματοποίησαν τον Μάιο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το εξειδικευμένο σεμινάριο «Εξοικονόμηση ενέργειας: Πρώτη προτεραιότητα στον σχεδιασμό κτιρίων», με εισηγητή τον Πολιτικό Μηχανικό Βασίλη Κατσέλα, Senior Technical Trainer της Ακαδημίας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων σχετικά με τη συμβολή των νέων υλικών εγκατάστασης και των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από τη μείωση των θερμογεφυρών και την επίτευξη της μέγιστης αεροστεγανότητας.

, Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας για αρχιτέκτονες και μηχανικούς από την Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την εισαγωγή των συμμετεχόντων σε έννοιες-κλειδιά για την κατανόηση των αρχών του σχεδιασμού και της κατασκευής ενεργειακών κτιρίων. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι έννοιες της θερμικής άνεσης που προσφέρουν τα παθητικά κτίρια, της αεροδιαπερατότητας, της θερμομόνωσης και της υδατοστεγάνωσης που επιτυγχάνονται με την ορθή εγκατάσταση κουφωμάτων, του συντελεστή fRSI και της θερμοδιακοπής που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

, Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας για αρχιτέκτονες και μηχανικούς από την Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ενεργειακή κατάσταση υφιστάμενων κτιρίων, για τα πρότυπα νέων κατασκευών και τα παθητικά κτίρια, για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την ορθή μελέτη και κατασκευή του κελύφους και τη συμβολή των κουφωμάτων στην ενεργειακή αναβάθμιση και απόδοση παλαιότερων και νέων κτιρίων.

, Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας για αρχιτέκτονες και μηχανικούς από την Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Πέρα από τη γνώση που προσέφερε στους συμμετέχοντες, το σεμινάριο λειτούργησε και ως «γέφυρα» ανάμεσα σε νέους και έμπειρους αρχιτέκτονες και μηχανικούς που είχαν την ευκαιρία να έρθουν κοντά και να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο, ιδιαίτερα παραγωγικό για όλους. Επιπλέον, το σεμινάριο γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στα πεδία του σχεδιασμού και της κατασκευής, καθώς οι συμμετέχοντες είδαν στην πράξη πώς τα νέα υλικά στεγάνωσης και ο τρόπος εγκατάστασης του κουφώματος μπορούν να μειώσουν τον συντελεστή θερμοπερατότητας Uw επιτυγχάνοντας υψηλές ενεργειακές επιδόσεις. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από τον Engineering Consultant Manager της ALUMIL, Δημήτρη Σαμπατάκο, για τις πιστοποιήσεις των αρχιτεκτονικών συστημάτων της ALUMIL, καθώς και για τα «αντικείμενα» BIM (BIM objects) που διαθέτει η εταιρεία, διευκολύνοντας τους συνεργάτες της στη φάση του ψηφιακού σχεδιασμού των έργων τους.

, Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας για αρχιτέκτονες και μηχανικούς από την Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς, η Architectural Aluminium Academy παρέχει σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων ουσιαστική γνώση γύρω από νέες πρακτικές που προάγουν τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων.

, Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας για αρχιτέκτονες και μηχανικούς από την Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL, Κτίσμα & Αλουμίνιο