H αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που θα αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το βασικό αντικείμενο συζήτησης στην τηλεδιάσκεψη του ΣΒΕ με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και τον υφυπουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Ο ΣΒΕ ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να υπάρξει σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία για την ανταπόκριση και προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας του ΣΒΕ που αφορά την αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα μεταξύ 11 και 15 Μαΐου 2020 και σ΄ αυτήν συμμετείχαν 189 μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

Βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το πρόβλημα ρευστότητας το οποίο αντιμετωπίζουν ήδη, και το οποίο θα αντιμετωπίσουν εντονότερα το επόμενο δίμηνο οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό ο ΣΒΕ ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών να υπάρξει σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία για την ανταπόκριση και προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι υγιείς βιομηχανίες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ .Σταϊκούρας δήλωσε ότι αύριο ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα της επόμενης φάσης υποστήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα στηρίζονται σε τρεις πυλώνες:
1. Στην απασχόληση και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
2. Στην παροχή ρευστότητας στην οικονομία,
3. Στην ανακοίνωση φορολογικών μέτρων για την υποστήριξη κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Επιπλέον δήλωσε ότι πράγματι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα βρίσκεται η πρόταση του ΣΒΕ που αφορά στη δραστηριοποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας για την έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα .

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εύρεση των προσφορότερων λύσεων για τα μεγάλα θέματα των εγγυήσεων και επιταγών.

Τα βασικά σημεία της έρευνας γνώμης του ΣΒΕ έχουν ως εξής:
Οι κύριες προσαρμογές για την επόμενη μέρα τις οποίες πρότεινε ο ΣΒΕ σήμερα προς την κυβέρνηση, έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν από την έρευνα γνώμης, είναι κατά σειρά κρισιμότητας οι εξής:
1. Ανταγωνιστικότητα – μείωση φορολογίας και έμμεσου κόστους εργασίας
2. Ανταπόκριση και Προσαρμογή του Τραπεζικού συστήματος
3. Εμβάθυνση και Παγίωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση
4. Εκσυγχρονισμός και Προσαρμογή της Αγοράς Εργασίας
5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Τούτο διότι από την έρευνα γνώμης προέκυψε ότι τα τέσσερα (4) σπουδαιότερα προβλήματα τα οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:
1.  Ρευστότητα
2.   Μείωση πωλήσεων
3.  Αύξηση Λειτουργικού κόστους (Α΄ύλες, Μεταφορικά, ειδικά μέτρα)
4.  Αδυναμία Υλοποίησης Επενδύσεων

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στην έρευνα καταγράφηκαν τα πέντε (5) πλέον αποτελεσματικά ειδικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας, τα οποία είναι:
1. Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων με συμβάσεις υπό αναστολή
2. Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων για συνεπείς επιχειρήσεις
3. Αναστολή προθεσμιών της φορολογικής διοίκησης
4. Εργασία από απόσταση (τηλε-εργασία)
5. Αναστολή συμβάσεων

Αντιθέτως τα ζητήματα/προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι:
1. Ηλεκτρονική γραφειοκρατία συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
2. Οριζόντιος χαρακτήρας μέτρων – Αδυναμία επιλογής σύμφωνα με τις ανάγκες
3. Απουσία ειδικών μέτρων στήριξης για μεγάλες επιχειρήσεις
4. Τραπεζικά κριτήρια στα εγγυημένα δάνεια
5. Επιταγές 

Παρά ταύτα :
•  Το 79% των συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση της κρίσης, και μόνο 4% αρνητικά
• Το 89% ομοίως αξιολογεί θετικά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, και μόνο το 3% έχει αρνητική άποψη,

ενώ
• Το 62% αξιολογεί θετικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας και το 14% έχει αρνητική γνώμη. 

Τέλος, και σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της συνεισφοράς των θεσμικών φορέων κατά την περίοδο της πανδημίας:
• η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογείται θετικά με το ισχνό 30%, και,
•   το τραπεζικό σύστημα αξιολογείται θετικά μόνο από το 48% και αρνητικά από το 40%

Αντίθετα οι θετικές γνώμες:
•  για την κυβέρνηση με ποσοστό 91%
•  για τους επιχειρηματικούς φορείς με 84%, και,
• για τη δημόσια διοίκηση με 75%
τους αναδεικνύουν  στους βασικούς πυλώνες υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας.