Τα αποτελέσματα δοκιμών από έναν Κοινοποιημένο Φορέα Δοκιμών της ΕΕ, που έχουν διεξαχθεί έως 31.12.2022, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά δεδομένα – δεν απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές.

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2023, οι κατασκευαστές στην ΕΕ πρέπει να σηματοδοτούν τα δομικά τους προϊόντα με το σήμα UKCA, όταν εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκθέσεις δοκιμών και τα αποδεικτικά συμμόρφωσης που απαιτούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι ή να αναγνωρίζονται από βρετανικό οργανισμό. Μέχρι τώρα, δεν ήταν σαφές αν οι υπάρχοντες εκθέσεις δοκιμών μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προϊόντα στο σύστημα AVCP 3 (ιστορικά δεδομένα). Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, αυτό είναι πλέον εφικτό. Στον ιστότοπο www.gov.uk αναφέρεται: “Where a product has already been tested by an EU-recognised notified body to meet the requirements of AVCP System 3 before 31 December 2022 it will not need to be re-tested before the UK mark can be affixed.” Όλοι οι κατασκευαστές με εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το χρονικό διάστημα για να δοκιμάσουν νέα προϊόντα ή παραλλαγές προϊόντων από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ift Rosenheim έχει κάνει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προετοιμασίες για να μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές σε άμεσο χρονικό διάστημα. “Για δοκιμές μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης για το σήμα UKCA μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το BSI και την UL”, λέει ο Michael Breckl-Stock (CTO ift Rosenheim).

, Σήμα UKCA (Σήμανση CE για Ηνωμένο Βασίλειο) από 01.01.2023 – Ιστορικά δεδομένα έως τις 31.12.2022 μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ktisma & aluminio

Τα πρακτικά προβλήματα και η αναταραχή του Brexit επηρεάζουν όλους τους κατασκευαστές και εμπόρους στην ΕΕ, που θέλουν να εξάγουν δομικά στοιχεία και οικοδομικά υλικά από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις ίδιες τις βρετανικές κατασκευαστικές εταιρείες και τους κατασκευαστές.

Ως εκ τούτου, η βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε μεταβατικές περιόδους, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σήμα CE μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. Το σήμα CE βασίζεται σε πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών και δικαιολογητικά από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ωστόσο, ένας κατασκευαστής δομικών υλικών και εξαρτημάτων, θα χρειάζεται βρετανική απόδειξη συμμόρφωσης για το σήμα UKCA. Βασική απαίτηση είναι, τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία να παρέχονται ή να αναγνωρίζονται από αναγνωρισμένο φορέα του Ηνωμένου Βασίλειου (UK Approved body).

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι, αν οι υπάρχουσες εκθέσεις δοκιμών ενός κοινοποιημένου φορέα δοκιμών της ΕΕ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το σήμα UKCA. Για τα προϊόντα του συστήματος AVCP 1 (π.χ. δομικά προϊόντα με απαιτήσεις πυροπροστασίας), καθορίστηκε σε πρώιμο στάδιο ότι τα υπάρχοντα αποτελέσματα δοκιμών (“ιστορικά δεδομένα”) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση, επειδή τα προϊόντα υπόκεινται επίσης σε εξωτερική παρακολούθηση.

Μέχρι τώρα, αυτό δεν ήταν δυνατό για τα προϊόντα του συστήματος AVCP 3. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες από τη βρετανική κυβέρνηση, αυτό επιτρέπεται πλέον. Στον ιστότοπο www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain αναφέρεται: “Where a product has already been tested by an EU-recognised notified body to meet the requirements of AVCP System 3 before 31 December 2022 it will not need to be re-tested before the UK mark can be affixed.” Αυτό σημαίνει, ότι εάν ένα δομικό προϊόν έχει δοκιμαστεί από αναγνωρισμένο από την ΕΕ κοινοποιημένο φορέα για να πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος AVCP 3 πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί σε νέα δοκιμή, πριν από την τοποθέτηση του σήματος UKCA.

Οι κατασκευαστές δομικών προϊόντων που αναπτύσσουν επί του παρόντος νέα προϊόντα ή παραλλαγές προϊόντων, θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης ως βάση για τη σήμανση CE και UKCA μπορεί ακόμα να εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό φορέα δοκιμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς πρόσθετες τεχνικές και οργανωτικές δαπάνες. Συνεπώς, όλες οι δοκιμές και οι επαληθεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν φέτος, θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στους κατασκευαστές. Το ift Rosenheim έχει κάνει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προετοιμασίες για να μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, οι εκθέσεις δοκιμών για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν θα εκδοθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, μπορούν επίσης να διεκπεραιωθούν μέσω του ift Rosenheim. Σε συνεργασία με τους δύο φημισμένους φορείς δοκιμών UL και BSI, παρέχονται ή αναγνωρίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά συμμόρφωσης, παρακολούθησης και άλλα έγγραφα, που απαιτούνται για το σήμα UKCA. Αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις που είναι απαραίτητες για το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διεξάγονται από ειδικούς του ift σε κατασκευαστές των οποίων η έδρα ή οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην ΕΕ. Αυτό ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση, όταν δηλαδή ένας πελάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί εξωτερική παρακολούθηση που είναι απαραίτητη για την ΕΕ. Σε αυτό το σημείο δραστηριοποιούνται οι δύο βρετανικοί φορείς.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain