Έναρξη προγράμματος τον Φεβρουάριο 2022 σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα

H ALUMIL Academy, η ολοκληρωμένη Ακαδημία της ALUMIL για τον κλάδο του αλουμινίου και των εφαρμογών του, έχει ως στόχο της την εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου και την μετάδοση υψηλής τεχνογνωσίας, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης.

Ως εκ τούτου, η Ακαδημία έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα 50 ωρών, αποκλειστικά για κατασκευαστές αλουμινίου που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε κάποιον ανεξάρτητο φορέα.

, Πρόγραμμα Προετοιμασίας Πιστοποίησης Κατασκευαστών 50 ωρών από την ALUMIL Academy, ktisma & aluminio

Γιατί να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα;
Ένα κύριο χαρακτηριστικό για τον κατασκευαστικό κλάδο του αλουμινίου είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο οποίος εντείνεται μάλιστα λόγω της πρόσβασης των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Για να ξεχωρίσει επομένως κανείς, είναι απαραίτητο να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα 50 ωρών με τίτλο «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών», σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε τόσο σε εσάς, όσο και στους συνεργάτες σας, πολύτιμη γνώση πάνω στο αντικείμενο των συστημάτων αλουμινίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες:

1) Προϊοντικό μείγμα δομικών κατασκευών αλουμινίου – Νομοθετικό πλαίσιο
2) Οργάνωση και διαχείριση των πόρων παραγωγής μονάδων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου
3) Κατασκευή – Ποιότητα – Διαδικασία απόκτησης CE
4) Αποξήλωση και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου

Πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Φορέα
Μέσω του προγράμματος 50 διδακτικών ωρών της ALUMIL, γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα (ISO/IEC 17024). Συνεπώς, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε μέρος σε εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιήσετε τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει.

Δήλωση ενδιαφέροντος
Για να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα «Προετοιμασίας Πιστοποίησης Κατασκευαστών» της ALUMIL Academy, επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε στο κάτω μέρος κάνοντας κλικ εδώ.