ΠΟΒΑΣ: Kατηγοριοποίηση Παραβάσεων και Καθορισμός Ύψους Προστίμων από το ΣΕΠΕ

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ 4997Β/31.12.2019) σύμφωνα με την οποία γίνεται η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
1. η σοβαρότητα της παράβασης,
2. ο αριθμός εργαζομένων,
3. η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,
4. o αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,
5. το μέγεθος της επιχείρησης,
6. το καθεστώς απασχόλησης,
7. η υπαιτιότητα.

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, βάσει του αριθμού των εργαζομένων στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται, ως εξής:
1. μικρές επιχειρήσεις (1-10 εργαζόμενοι),
2. μεσαίες επιχειρήσεις (11-20 εργαζόμενοι, 21-50 εργαζόμενοι)
3. μεγάλες επιχειρήσεις (51-150 εργαζόμενοι, 151-250 εργαζόμενοι, 251 και άνω εργαζόμενοι).

Υπολογισμός προστίμου για τις γενικές παραβάσεις του παραρτήματος Ι της Απόφασης Αριθμ. 60201/Δ7.1422, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θιγομένων

Ως προς τις γενικές παραβάσεις του παραρτήματος Ι της Απόφασης Αριθμ. 60201/Δ7.1422, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται, ανεξάρτητα από αριθμό των θιγομένων, ως εξής:
α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 300 ευρώ για χαμηλές,
• 500 ευρώ για σημαντικές,
• 1.000 ευρώ για υψηλές και
• 1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 400 ευρώ για χαμηλές,
• 800 ευρώ για σημαντικές,
• 1.200 ευρώ για υψηλές και
• 2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 800 ευρώ για χαμηλές,
• 1.500 ευρώ για σημαντικές,
• 2.000 ευρώ για υψηλές και
• 3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 1.000 ευρώ για χαμηλές,
• 2.000 ευρώ για σημαντικές,
• 2.500 ευρώ για υψηλές και
• 4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 1.500 ευρώ για χαμηλές,
• 2.500 ευρώ για σημαντικές,
• 3.000 ευρώ για υψηλές και
• 6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
• 2.000 ευρώ για χαμηλές,
• 3.000 ευρώ για σημαντικές,
• 4.000 ευρώ για υψηλές και
• 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Υπολογισμός προστίμου για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης Αριθμ. 60201/Δ7.1422 ανά θιγόμενο εργαζόμενο
Ως προς τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης Αριθμ. 60201/Δ7.1422, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο παράρτημα ΙΙ επί τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων.

Προσδιορισμός προστίμου σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για ίδιες παραβάσεις
Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης Αριθμ. 60201/Δ7.1422.

By |2020-11-23T14:39:59+03:0028 Φεβρουαρίου, 2020|ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ|0 Σχόλια

Κοινοποιήστε το άρθρο!

Αφήστε ένα σχόλιο

seventeen − 3 =

Go to Top