Στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο «Κοινό πρόγραμμα σπουδών για την ανώτερη ΕΕΚ στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών» (Joint Higher VET Course in the Metal Sector – MET-VET). Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου: ΠΟΒΑΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και TUV Austria Hellas από την Ελλάδα, ENAIP NET από την Ιταλία, EVTA από το Βέλγιο, IFB από τη Γερμανία.

Επιπροσθέτως την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου διεξήχθη workshop με βασικό στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παράλληλα να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε οικεία γνωστικά πεδία, εμπειρογνώμονες του κλάδου, καθώς και οι εταίροι του προγράμματος από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Η ΠΟΒΑΣ με την ενεργό συμμετοχή των επιστημονικών συμβούλων της Δρ. Στέλιου Λαμπρακόπουλου, Δρ. Νικόλαου Κεραμίδα και Δρ. Νικόλαου Βούρδα εστιάζει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας του κατασκευαστή αλουμινίου σιδήρου, συνοδευόμενης πάντα από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο https://www.metvet.eu/. Κάνοντας εγγραφή στο newsletter θα ενημερώνεστε για όλες τις νέες εξελίξεις.