Σε συνέχεια του εξώδικου που απέστειλε η ΠΟΒΑΣ, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ ΜΠΑΟΥ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ECO BAU ΕΛΛΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Θησέως αρ.292), απέστειλε στις 8 Φεβρουαρίου 2021 στον κ. Σωτήριο Αν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, πληρεξούσιο δικηγόρο της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ» και το Δ.Σ της Π.Ο.Β.Α.Σ., που εδρεύει στην Αθήνα (Καποδιστρίου 24), την ακόλουθη ανακλητική δήλωση συγγνώμης.

ΑΠΟ: ECO BAU HELLAS
ΠΡΟΣ: ΠΟΒΑΣ
Κύριοι,
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ήδη αποσύρει τους ισχυρισμούς μας για τον Κλάδο σας που περιέχονταν σε διαφημιστικές αναρτήσεις της εταιρείας μας και τους οποίους επισημάνατε στην από 3.2.2021 Εξώδικη Διαμαρτυρία σας. Δηλώνουμε ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση να προσβάλουμε τον Κλάδο των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, τον οποίο σεβόμαστε όπως και τις επιχειρήσεις του και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους. Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη και να είσθε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί τέτοια συμπεριφορά».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία αισθάνεται δικαιωμένη, θεωρεί το θέμα λήξαν και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται πάντα τα συμφέροντα των συναδέλφων και του κλάδου γενικότερα.