Εκδόθηκε ο Οδικός Χάρτης για την προσαρμογή του επαγγέλματος του Κατασκευαστή Αλουμινίου & Σιδήρου στις επικείμενες μεταβολές. Ο Οδικός Χάρτης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων», που έχει ως στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Σκοπός είναι η έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο Οδικός Χάρτης αναμένεται να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να αποτελέσει οδηγό δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης, όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.
Μπορείτε να βρείτε τον Οδικό Χάρτη για το επάγγελμα του Κατασκευαστή Αλουμινίου & Σιδήρου στο site της ΠΟΒΑΣ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://povas.gr/blog/anartisi-odikos-hartis