Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ συμμετέχει στο 1o After Work Meeting του ΣΕΚΑ για το 2019 με τίτλο “Οργάνωση Παραγωγής Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελευσίνα (Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα) την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 18:00.

Σκοπός της συνάντησης είναι η εκπαίδευση των ιδιοκτητών, στελεχών, αλλά και προσωπικού επιχειρήσεων κατασκευών αλουμινίου, καθώς και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης παραγωγής τους. Αυτή η πληροφόρηση αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα και να μειώσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Η EUROPA στέκεται για ακόμα μια χρονιά στο πλευρό του ΣΕΚΑ και των φορέων του κλάδου, οι οποίοι στηρίζουν τον κατασκευαστή αλουμινίου στην καθημερινή του δραστηριότητα.