Το φιλόδοξο τριετές πλάνο της εταιρείας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μετά από την έκδοση της 3ης Έκθεσης ESG τον Οκτώβριο του 2022, η ALUMIL προχώρησε, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), στον σχεδιασμό ενός νέου τριετούς πλάνου ESG αναφορικά με τους στόχους της εταιρείας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το πλάνο της ALUMIL έως το 2025 περιλαμβάνει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι καθορίστηκαν έπειτα από σχετική μελέτη καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που οφείλουν να υλοποιούν οι εισηγμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για το κλίμα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.

Ως μία από τις 35 εισηγμένες εταιρείες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι δεσμεύσεις της ALUMIL εστιάζουν στους Πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Δραστηριοποίησης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα.

, Οι στόχοι ESG της ALUMIL εώς το 2025, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Αναλυτικά οι δεσμεύσεις της εταιρείας ανά Πυλώνα έως το 2025:

Για το Περιβάλλον

 • Να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 12% και να γίνει περιβαλλοντικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2030.
 • Να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση χαρτιού και σκραπ αλουμινίου, με στόχο να παράγει μηδενικά απόβλητα έως το 2030.
 • Να αυξήσει κατά 38% τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.
 • Να ενισχύσει την κυκλική οικονομία προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Πρώτο βήμα, το σύνολο των προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση να αποτελείται από τουλάχιστον 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Για την Κοινωνία

 • Να προωθήσει το όραμα και να υλοποιήσει τον στόχο για μηδενικά ατυχήματα στην εργασία.
 • Να αναπτύξει πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων.
 • Να επιλέγει το σύνολο των προμηθευτών της με βάση κριτήρια ESG, προωθώντας την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Να αναβαθμίσει την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της μέσα από κορυφαίες εφαρμογές.
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη των εργαζομένων και συνεργατών της μέσω της εκπαίδευσής τους πάνω στη βιωσιμότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες.

, Οι στόχοι ESG της ALUMIL εώς το 2025, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Για την Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Να είναι συνεπής ως προς την πλήρη εφαρμογή των ESG Standards που έχει θέσει.
 • Να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε διοικητικές θέσεις σε 30%.
 • Να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσα από τη δημοσιοποίηση ετήσιων αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του ESG.

Το ολοκληρωμένο πλάνο ESG της ALUMIL έως το 2025 θα συμπεριληφθεί στη νέα έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας που ετοιμάζεται, στην οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι συντονισμένες ενέργειες του Ομίλου για την ενίσχυση του θετικού του αποτυπώματος στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα για το βιώσιμο μοντέλο της ALUMIL εδώ.