Κατά το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποίησε η ΠΟΒΑΣ στις 4 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ άλλων αποφάσεων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αίτηση εγγραφής ως Μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που απέστειλε το νεοσύστατο Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Μεταλλουργών Μαγνησίας».

Το νέο σωματείο μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 3/6/20 έχει την εξής σύνθεση Δ.Σ.
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βουτζαλής
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσινίκας
Αναπλ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χειμάρας
Ταμίας: Χρήστος Αρχοντής
Αναπληρωτής Ταμίας: Χρήστος Καραμανιώλας
Δημοσίων Σχέσεων: Αθανάσιος Ναούμ

Η ΠΟΒΑΣ καλωσορίζει το νέο Μέλος της και εύχεται γόνιμη και δημιουργική θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συλλογική διεκδίκηση με συνέπεια και συνέχεια εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, βρίσκει διαρκώς όλο και περισσότερη ανταπόκριση στις τάξεις των κατασκευαστών, με αποτέλεσμα να ενισχύουν τη δυναμική της και να καθιστούν πιο αποτελεσματική τη δράση της.