Κατά την 34η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που έγινε στις 11 Μαΐου 2020, ένα από τα θέματα ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις εκλογές και την σύσταση σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την περίοδο 2020-2022 αποτελείται από τους κ.κ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΘΕΣΗ

Μεντζελόπουλος Γεώργιος

Πρόεδρος

Κατσαρός Κωνσταντίνος

Αντιπροέδρος

Μανιάς Σπήλιος

Αντιπρόεδρος

Δουκίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Τζίκα Ασημίνα

Γεν. Γραμματέας

Καρούμπας Γεώργιος

Ταμίας

Τζιρακιάν Ανούς

Έφορος

Μέξας Χριστόφορος

Σύμβουλος

Τσιάρας Αθανάσιος

Σύμβουλος

Καντώνιας Θεόδωρος

Σύμβουλος

Καρράς Αργύρης

Σύμβουλος

Μυλωνάς Γεώργιος

Σύμβουλος

Βλαχάκης Νικόλαος

Σύμβουλος

Αγγελής Ιωάννης

Σύμβουλος

Κόχυλας Νεκτάριος

Σύμβουλος