Ανακοινώνουμε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, μετά από αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την 36η Γενική Συνέλευση των μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την περίοδο 2022-2024 αποτελείται από τους κ.κ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                              ΘΕΣΗ
Μεντζελόπουλος Γιώργος                                     Πρόεδρος
Κατσαρός Κων/νος                                                  Αντιπροέδρος
Μέξας Χριστόφορος                                                Αντιπρόεδρος
Δουκίδης Γιώργος                                                    Αντιπρόεδρος
Τζίκα Ασημίνα                                                          Γεν. Γραμματέας
Καρούμπας Γιώργος                                                Ταμίας
Τζιρακιάν Ανούς                                                       Έφορος
Μανιάς Σπήλιος                                                        Σύμβουλος
Μυλωνάς Γιώργος                                                    Σύμβουλος
Καντώνιας Θεόδωρος                                              Σύμβουλος
Τσιάρας Αθανάσιος                                                  Σύμβουλος
Καρράς Δημήτρης                                                    Σύμβουλος
Αγγελής Ιωάννης                                                      Σύμβουλος
Κόχυλας Νεκτάριος                                                  Σύμβουλος
Βλαχάκης Νίκος                                                        Σύμβουλος