Νέα ενημέρωση σχετικά με το σήμα UKCA

Νέοι κανόνες


Δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση των εκθέσεων δοκιμών που έχουν εκδοθεί από κοινοποιημένους φορείς της ΕΕ ως βάση για το σήμα UKCA για τα προϊόντα του συστήματος AVCP 3 (ιστορικά δεδομένα)

Τον Ιούνιο του 2022, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους κατασκευαστές δομικών προϊόντων του συστήματος AVCP 3, των οποίων τα προϊόντα είχαν δοκιμαστεί από κοινοποιημένο φορέα της ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 (ιστορικά δεδομένα), να τα χρησιμοποιήσουν ως βάση για το σήμα UKCA χωρίς να απαιτείται εκ νέου δοκιμή από εγκεκριμένο φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου (“UK Approved Body”). Το μέτρο αυτό σχετιζόταν με τον τότε στόχο της σταδιακής κατάργησης της αναγνώρισης της Σήμανσης CE για τα δομικά προϊόντα στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποτέλεσε αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης.

Μια ενημέρωση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Δεκεμβρίου 2022, ανακοίνωσε την παράταση της αναγνώρισης της Σήμανσης CE για τα δομικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 30 Ιουνίου 2025. Ο χειρισμός των εκθέσεων δοκιμών που έχουν ήδη εκδοθεί από κοινοποιημένο φορέα της ΕΕ (ιστορικά δεδομένα) δεν αναθεωρήθηκε στην παρούσα ανακοίνωση.

Μια περαιτέρω ενημέρωση με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2022 διευκρινίζει τώρα τον ακόλουθο χειρισμό:

Παραμένει το ίδιο (όπως είχε οριστεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του ίδιου του BREXIT και πριν από τις 20 Ιουνίου 2022), ότι μόνο οι εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένο φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου (“UK Approved Body”) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το σήμα UKCA.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση εκθέσεων δοκιμών από κοινοποιημένο φορέα της ΕΕ (ιστορικά δεδομένα ή και νεοσύστατα δεδομένα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη Σήμανση CE, η περίοδος συνύπαρξης της οποίας λήγει στις 30 Ιουνίου 2025, αλλά όχι για το σήμα UKCA!

Δεδομένου ότι η αναγνώριση εκθέσεων δοκιμών από κοινοποιημένο φορέα της ΕΕ (ιστορικά δεδομένα ή και νεοσύστατα δεδομένα) δεν επιτρέπεται από κανέναν εγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο (“UK Approved Body”), επιφέρει το αποτέλεσμα να απαιτούνται πλέον επαναληπτικές δοκιμές σε ή και με τη συμμετοχή εγκεκριμένου φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο (“UK Approved Body”) για τη χρήση του σήματος UKCA. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για την έκδοση νέων εκθέσεων δοκιμών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια όσον αφορά τα ήδη υπάρχοντα σήματα UKCA με βάση την ενημέρωση της 20ής Ιουνίου 2022.

Οι παρούσες πληροφορίες περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση, με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που ενδέχεται να γίνουν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι απαραίτητες εκθέσεις δοκιμών για το σήμα UKCA μπορούν να παρέχονται από το ift Rosenheim σε συνεργασία με τους Βρετανούς συνεργάτες του.

Πηγή: https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain#actions-for-businesses-and-other-stakeholders

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Συμεωνίδη – Μηχανικός Δοκιμών
Τμήμα Δοκιμών Δομικών Στοιχείων
+30 2310 695520, simeonidis@ift-rosenheim.de

By |2023-01-25T11:36:14+03:0025 Ιανουαρίου, 2023|ΕΙΔΗΣΕΙΣ|0 Σχόλια

Κοινοποιήστε το άρθρο!

Αφήστε ένα σχόλιο

five × 5 =

Go to Top