Στις 24 Ιουλίου ορίστηκε η αποκοπή του μερίσματος των 0,36 ευρώ της Μυτιληναίος και η διαδικασία καταβολής του στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2020. 

Το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέρχεται τελικά σε 0,342 ευρώ και δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 25η Ιουνίου 2020 (record date).

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες) που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η εταιρεία θα πιστώσει την 1η Ιουλίου 2020 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

πηγή: naftemporiki.gr