Καθοριστική η παρέμβαση του ευρωπαϊκού συνδέσμου Eurometaux υπό την προεδρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Στρατηγικής σημασίας υπήρξε η απόφαση της συμπερίληψης του αλουμινίου, της αλουμίνας και του βωξίτη στη λίστα των στρατηγικών πρώτων υλών μαζί με το λίθιο και το χαλκό. Ο νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της Ε.Ε. για να διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της μπορεί να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στην παραγωγή προϊόντων καθαρής τεχνολογίας και στην πρόσβαση στις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Προβλέπει απλούστερη διαδικασία αδειοδότησης για έργα ζωτικής σημασίας πρώτων υλών, παρακολούθηση για τον μετριασμό πιθανών κινδύνων εφοδιασμού, αυξημένη ανακύκλωση και διαφοροποίηση των εισαγωγών.
Σχετικά με την ανακύκλωση, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο στόχος στο 20% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ έως το 2030, έναντι του 15% που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια ώρα αυξάνεται και ο στόχος για την επεξεργασία τους στο 50% έναντι του 40% που περιλαμβάνονταν στην εισήγηση της Κομισιόν.

Η συμπερίληψη του αλουμινίου, της αλουμίνας και του βωξίτη στην επίμαχη λίστα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες. Τώρα, το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τις χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να συμφωνήσει ένα τελικό κείμενο του νόμου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να καθορίσει τη στάση του τον Οκτώβριο. Το Συμβούλιο και το κοινοβούλιο σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο έως το τέλος του έτους.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνιστά μια μεγάλη επιτυχία του ευρωπαϊκού συνδέσμου Eurometaux (εκπροσωπεί την βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων) υπό την προεδρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου, που με συνεχείς επαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συστηματική δουλειά κατάφερε να ανατρέψει την αρχική απόφαση της Κομισιόν που δεν είχε συμπεριλάβει στην λίστα το αλουμίνιο.

Ο κ. Μυτιληναίος πέτυχε να αναδείξει τη σημαντικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα αυτό και με τις οξύτατες δημόσιες παρεμβάσεις του να κινητοποιήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αναγκάζοντας τους να δουν τα πράγματα από την αρχή και να εντάξουν το αλουμίνιο στο σχέδιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act).

Η απόφαση αποτελεί παράθυρο ανάπτυξης για την ελληνική βιομηχανία που έχει έντονη παρουσία διεθνώς και στην εξόρυξη, και στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, με την εταιρεία “Αλουμίνιον της Ελλάδος”, αλλά και σε δευτερογενές επίπεδο με τα προϊόντα διέλασης αλλά και την ανακύκλωση.