Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής το 2019, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. ‘Έτσι ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, αλουμινίο- Α! ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), που είναι ιδιαίτερα  γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:
Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.850 εκατ.€  αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων,  παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 3% σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω των διεθνών εμπορικών πολέμων, και
Ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 831 εκατ.€   περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2018.

Ειδικότερα,
Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίουτο 2019   σημείωσαν αύξηση πάνω από το 2%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των συνολικών πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη.
Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησηςτο 2019 παρ ότι σημείωσαν  οριακή αύξηση κατά 1% κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 83% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση:
Οι πωλήσεις  προϊόντων έλασης τo 2019παρ ότι σημείωσαν πτώση  κατά 3%, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου (68% των συνολικών  πωλήσεων της α΄μεταποίησης του κλάδου). Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος αφού το 88%  της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές.
Ο κλάδος της διέλασηςσυνέχισε την ανάκαμψή του  και  οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2019  σημείωσαν  αύξηση  κατά 11%  περίπου σε σχέση με το 2018. Η εγχώρια αγορά σημείωσε αύξηση, για 4η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 13% σε σχέση με το 2018. Οι  εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 72% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2018 και κατευθύνθηκαν κυρίως στις απαιτητικές  αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια χρήση που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή  τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα  διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Όπως φαίνεται και στo παραπάνω γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκ.  το 2009 σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα €1,7 δις το 2019.

Τά επόμενα χρόνια αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη για την Ελληνική  βιομηχανία αλουμινίου. Στην εγχώρια αγορά  αναμένεται  περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον  τομέα της οικοδομής και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ».  Παράλληλα  στις διεθνείς αγορές  παρατηρείται   μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη  βιομηχανία  ιδιαίτερα  στον τομέα των μεταφορών, της συσκευασίας και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλουμίνιο  θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση  θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση  της αυξημένης ζήτησης  δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους  μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές   αφορούν τον εκσυγχρονισμό και  την  εγκατάσταση νέων  μονάδων  για  παραγωγή  προϊόντων αιχμής  για τους κλάδους της α΄ύλης, της έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 3.000  μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:   Απασχολεί  άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι  τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως  ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ»)
1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας.
Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη της εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και τη μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. Η Ε.Ε.Α., πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, σκοπό έχει την προβολή και την προώθηση της χρήσης των προϊόντων αλουμινίου, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.
Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με τους Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς, εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και υποστηρίζει τεκμηριωμένα τις θέσεις των μελών της.
Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην ΕΕΑ –ΑΜΚΕ  που είναι  διαπιστευμένος  Φορέας  από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το EN ISO/IEC17065 για τα πιστοποιητικά  QUALICOAT & QUALANOD.