Η Europa στα πλαίσια της συμμετοχής της στην European Aluminium επέλεξε να στηρίξει τις εργασίες των “European Aluminium Autumn Meetings 2022” που θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του φορέα στις 24-26 Οκτωβρίου 2022 στο Grand Hyatt Hotel στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας την Αργυρή Χορηγία (Silver Sponsorship).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συναντήσεις των επιτροπών σημαντικών κλάδων του αλουμινίου, με στόχο την προώθησή του ως υλικό του μέλλοντος. Τα μέλη των επιτροπών που απαρτίζουν τις συνεδριάσεις, είναι υψηλόβαθμα στελέχη από τον χώρο του αλουμινίου, που προέρχονται από ένα σύνολο χωρών της Ε.Ε. και θα επισκεφθούν την χώρα μας για το διάστημα αυτό.

Οι εργασίες της European Aluminium είναι δράσεις μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο της προώθησης των θέσεων του κλάδου του αλουμινίου στα κυριότερα κέντρα αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στοχεύουν να κοινοποιήσουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις, και να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές των διαφόρων φορέων και επιχειρήσεων σε μια κατεύθυνση ωφέλιμη για την οικονομία, το περιβάλλον και τελικά την κοινωνία ως σύνολο.

Για αυτό και η Europa επέλεξε να στηρίξει ενεργά τις εργασίες των συναντήσεων, με την ευκαιρία της διοργάνωσης αυτών στην χώρα μας.