Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σεενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Εμπορικής διάθεσης των προϊόντων μας στις Νέες Εγκαταστάσεις της ELVIAL στην Αττική. Ποιο συγκεκριμένα το νέο ιδιόκτητο κτήριο βρίσκεται επι της οδού Θρασυβούλου στο σημείο της εξόδου 4 της Αττικής οδού.

Σκοπός της πολύ μεγάλης επένδυσης είναι η σφαιρική εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης στην Κεντρική, Νότια και Νησιωτική Ελλάδα, η οποία βασίζεται στη ρομποτική αποθήκη 3.000 θέσεων, δυναμικότητας πάνω από 1.000 τόνους προφίλ αλουμινίου, για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των παραγγελιών των συνεργατών μας.

Λόγω της μεταφοράς στις νέες εγκαταστάσεις μας , από την Δευτέρα 26 Απριλίου έως και την Τρίτη 04 Μαΐου, ζητούμε την κατανόηση σας που δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Στην διάθεσή των συνεργατών μας όμως θα βρίσκονται όλοι οι τεχνικοί σύμβουλοι της ELVIAL, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε έκτακτο θέμα τους.

Με την επανέναρξη μας, περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχθούμε σε ένα κτίριο το οποίο να ανταποκρίνεται και να αντανακλά τη φιλοσοφία της εταιρείας.