Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για το έργο των κατασκευαστών, ιδιαίτερα μία περίοδο όπου οι αλλαγές είναι συχνές και οι απαιτήσεις της αγοράς αλλάζουν. Στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΝΚΑΣ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατασκευαστών σε θέματα που άπτονται του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’οίκον ΙΙ», αλλά και σε θέματα αναφορικά με τα Κτήρια Μηδενικής Κατανάλωσης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκαν κάποια σημεία στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’οίκον ΙΙ που χρήζουν προσοχής και επίσης παρουσιάστηκε από τον συνιδρυτή του Ελληνικού Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), κ. Στέφανο Παλλαντζά, η μεγάλη σημασία της ορθής τοποθέτησης των κουφωμάτων για την επίτευξη πολύ υψηλής θερμομόνωσης στα κτήρια.

Η ALUMIL, ως μεγάλος χορηγός της ημερίδας, υποστηρίζει πάντα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των κατασκευαστών και βελτιώνει το έργο τους.