Η Europa, η οποία αποτελεί ένα εκ των ιδρυτικών μελών της Ένωσης, ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών συστημάτων αλουμινίου των γραφείων της ένωσης, χορηγώντας δωρεάν το σύνολο των νέων καινοτόμων συστημάτων σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΠΑΡΟΛΑ ΑΦΟΙ ΙΚΕ.

, Η ΕUROPA και η Ε.Ε.Α., επικαιροποιούν μια σχέση εκτίμησης  και σεβασμού πολλών ετών, Κτίσμα & Αλουμίνιο
Μέσα από την αρχιτεκτονική μελέτη της Jenny Tsoulakou, συνδυάστηκε η επιβλητική αρχιτεκτονική αισθητική του συστήματος EUROPA ELEMENT, με τους ανώτερους συντελεστές επιδόσεων του συστήματος EOS 78 Hybrid, για να επιτευχθεί η πλήρης αποτύπωση όλων όσων πρεσβεύει ο κλάδος του αλουμινίου και η Europa: ισχύς, υψηλή αισθητική, καινοτομία και τεχνολογική υπεροχή.

, Η ΕUROPA και η Ε.Ε.Α., επικαιροποιούν μια σχέση εκτίμησης  και σεβασμού πολλών ετών, Κτίσμα & Αλουμίνιο