Η Exalco απέκτησε την κορυφαία διάκριση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης.

Η Βιομηχανία Αλουμινίου Exalco, αφουγκραζόμενη την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, πιστοποιήθηκε κατά ISO 50001:2011 από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά την σωστή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και την αξιοποίηση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών.

Η Exalco φροντίζει για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της εταιρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Διεθνoύς προτύπου ISO 50001:201, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των εργοστασίων της, όπως την κατασκευή και κατεργασία των προϊόντων προφίλ αλουμινίου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Exalco είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που κατακτά την πιστοποίηση ISO 50001: 201, δείχνοντας την ευαισθητοποίηση της στις περιβαλλοντικές ανάγκες και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Exalco, έχοντας ως αρχή την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της έχει ήδη λάβει πολλές πιστοποιήσεις όπως το ISO 9001:2015 για την σωστή διαχείριση της ποιότητας, το ISO 14001: 2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το OHSAS 18001:2007 για την υγειά και ασφάλεια των εργαζομένων, τη σήμανση CE για τα προϊόντα της, το πιστοποιητικό Qualicoat για την ηλεκτροστατική βαφή και το Qualanod για την επεξεργασία της ανοδίωσης για αρχιτεκτονική και βιομηχανική χρήση.