Η Exalco, έχοντας ως αρχή, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της εφαρμόζει εδώ και χρόνια πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάση του Προτύπου ISO 9001. Η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, όπου πραγματοποιείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Φέτος η Exalco, ύστερα από επιθεώρηση του Φορέα TUV Austria Hellas, ανανέωσε το πιστοποιητικό της σύμφωνα με τις καινούργιες απαιτήσεις του Προτύπου και πλέον έχει στην κατοχή της το νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

Συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον, η Exalco, ύστερα από συνεχείς έλεγχους και βελτιώσεις, έχει πιστοποιηθεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2010 με το ISO 14001:2004, μια πιστοποίηση που αφορά την Περιβαλλοντική της συμμόρφωση με τα Διεθνή πρότυπα και δεδομένα. Οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου πιστοποιητικού άλλαξαν και έτσι η Exalco ανανέωσε το πιστοποιητικό της με βάση την νέα έκδοσή του σε ISO 14001:2015.

Η εταιρία, επίσης, ανανέωσε το πιστοποιητικό Qualicoat με αριθμό άδειας Νο 106, που αφορά την επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής και ικανοποιεί απαιτήσεις Seaside Class, όπως επίσης το πιστοποιητικό Qualanod, με αριθμό άδειας Νο 1503, που αφορά την διεργασία ανοδίωσης και πλέον διαχωρίζεται σε αρχιτεκτονική και βιομηχανική χρήση.

Τέλος, στην οικογένεια των πιστοποιήσεων ποιότητας της Exalco ανήκουν άλλα 2 πιστοποιητικά. Αυτά είναι το OHSAS 18001:2007, που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της και η πιστοποίηση CE που αφορά των ποιοτικό έλεγχο στα προϊόντα της.

Η Exalco γνωρίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι παραπάνω πιστοποιήσεις για την πρόοδο της επιχείρησης, στηρίζει έμπρακτα, την προσπάθεια αυτή, κάνοντας επενδύσεις. Μέχρι τώρα έχει επενδύσει σε διάφορα μηχανήματα, όπως ειδικό μηχάνημα ξήρανσης λάσπης, μηχάνημα για την ανακύκλωση της σόδας, μηχάνημα ανακύκλωσης για scrap αλουμινίου και έχει προχωρήσει σε επενδύσεις που αφορούν τους χώρους των εργοστασίων με ειδικά φίλτρα αερίων, για την προστασία του περιβάλλοντος.