Η Europa βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτουν Υγειονομικές Δηλώσεις Προϊόντος, αποκτώντας τέσσερα Health Product Declarations (HPDs) σε αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων. Οι δηλώσεις ήρθαν σε συνέχεια της περσινής επιτυχούς δημοσίευσης τεσσάρων ξεχωριστών Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων / Environmental Product Declarations (EPDs) στις αντίστοιχες κατηγορίες ως συνέχεια μιας συνεκτικής και συνεπούς πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες για τις οποίες εκδόθηκαν οι δηλώσεις είναι οι εξής:
• Mill finished / Άβαφο ψυχρό προφίλ
• Coated / Βαμμένο ψυχρό προφίλ
• Thermal break mill finished / θερμό άβαφο προφίλ
• Thermal break coated / θερμό βαμμένο προφίλ

Τα HPDs αποτελούν έγγραφα το οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά ενός προϊόντος και πώς αυτά σχετίζονται με πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον συνεισφέρουν στη βαθμολογία για τα διάφορα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων (π.χ. LEED).

Παρότι στην Ελλάδα βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα HPDs δεν είναι υποχρεωτικά, η Εταιρεία πλέον βρίσκεται ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτουν Υγειονομικές Δηλώσεις Προϊόντος. Η Europa παραμένοντας σταθερά ενήμερη για τις σύγχρονες εξελίξεις, φροντίζει να αναπτύσσει προϊόντα φιλικά τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο αποδεικνύοντας το έμπρακτα.

Τα HPDs  έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα Health Product Declaration Collaborative (HPDC.
Europa σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Γιατί το να Νοιάζεσαι είναι επιλογή, αλλά και Καθήκον!